Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Udviklingsforløb skabte fælles begreber og blik for gruppedynamikker 

14 undervisere fra FGU Trekanten i Fredericia har fået nye kompetencer i samarbejde med UC SYD.

Publiceret:

- Vi siger altid til vores elever, at de kan meget mere end de selv tror. Det kan vi så også selv, griner Lisbeth Alexandersen. 

Hun er underviser på køkkenværkstedet på FGU Trekanten i Fredericia og har sammen med 13 kollegaer været gennem et kompetenceudviklingsforløb hos UC SYD. 

Oprindelig er hun uddannet ernæringsassistent og kender de unge mennesker på FGU Trekanten rigtig godt fra sin tid som underviser på produktionsskole og de seneste år på FGU.

Hvad er FGU?

FGU står for Forberedende GrundUddannelse. FGU blev etableret i 2019.

Uddannelsen er for unge under 25 år, der skal forberedes til en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller et job. FGU har både almene fag, praktiske fag og praktik

En ny indsigt i gruppedynamikker

Og at lykkes bedre med at forberede de unge mennesker til nye muligheder har netop været omdrejningspunktet i kompetenceudviklingsforløbet. Her har fokus været på at udvikle praksis, skabe et fælles fagligt sprog og en fælles professionsidentitet.  

Vi er blevet bevidste om, hvad vi gør, hvilket udbytte det giver for eleverne, og hvad vi skal gøre næste gang, så vi har fået en anden indsigt og et andet refleksionsniveau. 

Lisbeth Alexandersen

Værkstedsunderviser på FGU i Fredericia

Jørgen Degn er også underviser på køkkenværkstedet på FGU Trekanten i Fredericia. Han er oprindelig uddannet kok og har erfaring med målgruppen fra produktionsskolerne inden han kom til FGU. Han har også fået nye kompetencer undervejs i forløbet.

- Vi er blevet meget mere bevidste om kompetencer og udfordringer, når vi sætter de unge til at samarbejde i grupper, fortæller Jørgen Degn, - for måske er det ikke altid bedst for gruppedynamikken at komme i gruppe med sin bedste kammerat.

Lisbeth Alexandersen og Jørgen Degn er begge undervisere på køkkenværkstedet på FGU Trekanten i Fredericia
Lisbeth Alexandersen og Jørgen Degn er begge undervisere på køkkenværkstedet på FGU Trekanten i Fredericia

Matematik i praksis på værkstederne

I forløbet har konsulenter fra UC SYD stået for oplæg, workshops, aktionslæring og sparring for at understøtte lærere og vejledere i at skabe og udvikle en fælles FGU praksis. 

For FGU undervisere har forskellige baggrunde, hvor nogle underviser i almene fag som dansk og matematik, mens andre underviser på værksteder som køkken eller metal.

I forløbet har de også fået en anden opmærksomhed på at inddrage hinanden i deres undervisning.

 - Vores elever lærer ofte bedst ved at se frem for at få fortalt, så sådan noget som matematiske mål kan være svært at forstå. Så har vi i samarbejde med matematiklæreren hevet matematikundervisningen ind køkkenet og lært dem om målenheder med litermål og decilitermål i hænderne, og pludselig bliver det meget håndgribelig, fortæller Lisbeth Alexandersen. 

Fagligt samarbejde og fælles sprog

Samarbejdet har styrket fællesskabet og den fælles identitet blandt de almene undervisere og værkstedsunderviserne.

  - Så nu er det ikke ”dem” og ”os” mere - det er ”vi”.  Så vi har fundet ud af, at vi faktisk godt kan bruge hinanden til en masse positivt, fortæller Jørgen Degn. 

Et fælles og fagligt sprog til arbejdet med elever har været et andet udbytte af kompetenceudviklingen.

Vi arbejder eksempelvis med begrebet psykologisk ilt. Vores unge har forskellige udfordringer, som kan ende i konflikter. Her kan psykologisk ilt som en gå tur, en pause fra fællesskabet eller en stille opstart efter en dårlig morgen have stor effekt. 

Jørgen Degn

Værkstedsunderviser på FGU i Fredericia

Aldrig for gammel til at lære

Kompetenceudviklingsforløbet på FGU Trekanten blev afsluttet med en skriftlig opgave og eksamen. Både Jørgen og Lisbeth har ikke været til eksamen i mange år, så det var grænseoverskridende - særligt fordi det nu handlede om det pædagogiske og ikke det sundheds- og ernæringsmæssige.

 - Vores underviser Jonna Nøttrup har været fantastiske til at vejlede og sparre med os, selvom eksamen gav os sved på panden. De har været dygtige, professionelle og gode til at formidle akademisk teori og begreber, så det blev relevant for sådan nogle håndværkere som os, fortæller Lisbeth Alexandersen

Også Jørgen Degn føler sig bedre klædt på og klar til at imødekomme de nye forventninger til ham som værkstedsunderviser. Og som Lisbeth Alexandersen sagde, så kan de mere, end de selv tror.

 - Man skal ikke være bange for at kaste sig ud i sådan et forløb, for selvfølgelig kan vi det. Vi bliver aldrig for gamle til at lære noget, slutter Jørgen Degn.

Om FGU Trekanten 

FGU Trekanten er en forberedende grunduddannelse med skoler i Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og Billund Kommune.

FGU i Fredericia har 14 undervisere, der alle har været en del af kompetenceudviklingsforløbet og været til eksamen. I alt har 77 undervisere fordelt på fem skoler fra FGU Trekanten gennemført forløbet. 

Om kompetenceudviklingsforløbet hos UC SYD

UC SYD har i samarbejde med FGU Trekanten tilrettelagt et kompetenceudviklingsforløb med statslige kompetencemidler givet til etablering af FGU. 

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet har været udvikling af 

 • FGU-praksis
 • Fælles fagligt sprog 
 • Fælles professionsidentitet

Forløbet består af oplæg, workshops, aktionslæring og sparring

Målet er at understøtte lærere og vejledere i at skabe og udvikle FGU praksis. De har bestået et modul på Diplom i erhvervspædagogik i modulet undervisning og læring

Underviserne har ikke været på et diplommodul i traditionel forstand, men kompetenceudviklingsforløbet har fokuseret på praksis. Her er undervisernes erhvervede erfaring, viden og praksis blevet omsat til en præsentationsportfolio, som de har forsvaret til mundtlig eksamen.

Læs mere om mulighederne for kompetenceudvikling i FGU

Kilder:

 • Jonna Nøttrup
  UC SYD Efter- og videreuddannelse
  7266 5437 | jlno@ucsyd.dk