Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Regler og rammer for lyddesigneruddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for lyddesigneruddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Studieordninger

Studieordning 2021

Studieordning 2020

Bekendtgørelser om uddannelsen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i medie- og sonokommunikation

Juridisk håndbog

Her finder du UC SYDs juridiske håndbog, der indeholder alle regler og retningslinjer for vores uddannelser.

Studieaktivitetsmodeller

Hvad er studieaktivitetsmodellen?

Blandt professionshøjskolerne er der udviklet en fælles studieaktivitetsmodel. Modellen er et redskab til at synliggøre de forskellige studieaktiviteter, som du forventes at arbejde med i forhold til din uddannelses formål.

Der er tre formål med studieaktivitetsmodellen:

 1. Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse. Det vil sige, at modellen kan give dig et overblik over forventede studieaktiviteter, og du kan derfor bruge den til at planlægge din tid som fuldtidsstuderende.
 2. Modellen synliggør, at en professions- og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter.
 3. Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem dig som studerende og dine undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Modellens kategorier
Uddannelserne er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker den gennemsnitlige arbejdsbelastning per uge.

 • Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af underviser.
 • Kategori 2: Deltagelse af studerende. Initieret af underviser.
 • Kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende.
 • Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af studerende.

Studieaktivitetsmodeller for uddannelsen i medie- og sonokommunikation

DAWs (Digital Audio Workstations)

Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 uger
Placering: 1. semester

Formålet med modulet DAW's (Digital Audio Workstation's) er at give indsigt i de grundlæggende karakteristikker og principper bag fænomenet lyd. Der undervises i metoder til at analysere, forme og bearbejde lyd, både som et design-håndværk samt i kreative og skabende sammenhænge.

I modulet arbejdes med optagelse, redigering, mix og mastering, herunder processering/effekter, syntese og MIDI.

De lærte teknikker anvendes i sammenhæng med programmerne Logic Pro, Pro Tools og Ableton Live i en systematisk gennemgang krydret med praktiske øvelser.

Selvom programmerne hver især udgør komplette virtuelle lydstudier/miljøer inden for lyddesign og musikproduktion er målet også at kaste lys over programmernes individuelle særpræg og avancerede muligheder.

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem ca. 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca 270 timer. Det giver ca. 46 timer om ugen. Opregningen af studieaktivitetstimerne er vejledende og afhænger for den enkelte studerende af både faglige og personlige kompetencer og forudsætninger.

Studieteknik

Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 uger
Placering: 1. semester

Dette modul omhandler de fysiske rammer for lydproduktion - fra opsætning og patching af grej og udstyr til de akustiske forhold. Teorien dækker elektriske og akustiske aspekter og praktiske øvelser giver erfaring med forskelligt hardware, forskellig typer studiesetups og deres anvendelse.

Viden om professionelle, håndværksmæssige metoder og redskaber samt indsigt i alternative, eksperimenterende og kreative muligheder. 

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem ca. 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca 270 timer. Det giver ca. 46 timer om ugen. Opregningen af studieaktivitetstimerne er vejledende og afhænger for den enkelte studerende af både faglige og personlige kompetencer og forudsætninger.

Medieproduktion

Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 uger
Placering: 1. semester

Dette modul giver en teoretisk forståelse for samt praktisk inføring i grundlæggende tekniske og teoretiske principper ved lydarbejde i medieproduktioner. Desuden får den studerende forståelse for anvendelse af lyd til at formidle og levendegøre en historie.

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem ca. 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca 270 timer. Det giver ca. 46 timer om ugen. Opregningen af studieaktivitetstimerne er vejledende og afhænger for den enkelte studerende af både faglige og personlige kompetencer og forudsætninger.

Musikhistorie - teori og hørelære

Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 uger
Placering: 2. semester

Dette modul fokuserer på musikteoretiske, lyd- og musikhistoriske samt lyd- og musikæstetiske emner, og har til formål at introducere til det lyd- og musikfaglige vidensfundament som kommunikerende skabere af lyd står på.

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem ca. 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca 270 timer. Det giver ca. 46 timer om ugen. Opregningen af studieaktivitetstimerne er vejledende og afhænger for den enkelte studerende af både faglige og personlige kompetencer og forudsætninger.

Sonokommunikation I

Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 uger
Placering: 2. semester

Modulet har til formål at introducere kommunikationsteori med særligt fokus på lyd som kommunikationsredskab. Gennem undervisning i bl.a. musikpsykologi og semiotik får den studerende et dybdegående kendskab til musikalske og auditive virkemidler til formidling af en bestemt følelse eller stemning hos lytteren.  

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem ca. 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca 270 timer. Det giver ca. 46 timer om ugen. Opregningen af studieaktivitetstimerne er vejledende og afhænger for den enkelte studerende af både faglige og personlige kompetencer og forudsætninger.

Mix, mastering og synthese

Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 uger
Placering: 2. semester

Modulet præsenterer nogle af kerneområderne i lydproduktion: Mix og mastering er vigtige processer i arbejdet med lyd og musik, og det kræver dels en stor teoretisk viden og praktiske færdigheder at mestre disse discipliner på professionelt niveau. Undervisningen udruster den studerende til gennem resten af uddannelsen at dygtiggøre sig heri, i arbejdet med opgaver og eksamensprojekter.

Synthesedelen omhandler syntetisk generering og manipulation af lyd og giver en grundlæggende forståelse for opbygningen af synthesizere og en forståelse for delelementer i lydsyntese, samt erfaring med genskabelse og emulering af real- og effektlyd.

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem ca. 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca 270 timer. Det giver ca. 46 timer om ugen. Opregningen af studieaktivitetstimerne er vejledende og afhænger for den enkelte studerende af både faglige og personlige kompetencer og forudsætninger.

Dynamisk lyddesign

Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 uger
Placering: 3. semester

Dette modul giver en forståelse for og praktiske færdigheder i de grundlæggende tekniske og teoretiske principper ved nonlineære lydproduktioner, som spil og interaktive lydinstallationer. Med baggrund i lyd- og musikproduktion til lineære produktioner er målet at få færdigheder i at udtænke og udføre koncepter med elementer fra både lineære og nonlineære produktioner. Desuden at få erfaring med avancerede optagelser af effekt og atmosfærelyde. 

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem ca. 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca 270 timer. Det giver ca. 46 timer om ugen. Opregningen af studieaktivitetstimerne er vejledende og afhænger for den enkelte studerende af både faglige og personlige kompetencer og forudsætninger.

Sonokommunikation II og projektledelse

Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 uger
Placering: 3. semester

Dette modul fokuserer på forståelse af lytterens oplevelse og lytteoplevelsens kontekst, og hvordan vi som skabere af kommunikerende lyd kan omsætte den forståelse og viden til et fundament for at skabe bedre og mere effektfulde lydprodukter.

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem ca. 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca 270 timer. Det giver ca. 46 timer om ugen. Opregningen af studieaktivitetstimerne er vejledende og afhænger for den enkelte studerende af både faglige og personlige kompetencer og forudsætninger.

Valgfag - eksempel med langt valgfag

På 4. semester kan der vælges en kombination af i alt 2 valgfagsmoduler. Modulerne lader enten den studerende specialisere sig i et bestemt emne, der knytter sig til et bestemt branchefelt, eller også udrustes den studerende med et sæt nye kompetencer og færdigheder, så auditive og kommunikative færdigheder kan bringes i spil i andre grene af branchen. 

Udbuddet af valgfagsmoduler skifter fra år til år. Her er et eksempel på et langt valgfag.

Langt valgfag: ”Game Audio”
20 ECTS, 4. semester

Valgfag - eksempel med kort valgfag

På 4. semester kan der vælges en kombination af i alt 2 valgfagsmoduler. Modulerne lader enten den studerende specialisere sig i et bestemt emne, der knytter sig til et bestemt branchefelt, eller også udrustes den studerende med et sæt nye kompetencer og færdigheder, så auditive og kommunikative færdigheder kan bringes i spil i andre grene af branchen. 

Udbuddet af valgfagsmoduler skifter fra år til år. Her er et eksempel på et kort valgfag.

Kort valgfag: ”Interaktionsdesign”
10 ECTS, 4. semester

Entreprenørskab

Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 uger
Placering: 5. semester

Modulet har til formål at fremme den studerendes kompetencer som entreprenør for et projekts gennemførelse. Modulet er med til at forberede den studerende på et arbejdsliv, hvor kreativitet og forretningsbevidsthed går hånd i hånd - ofte i form af projektansættelser, frelancearbejde eller selvstændig erhvervsdrift. Dette afspejles også i eksamensformen der indeholder udarbejdelse af et koncept og en tilhørende forretningsidé. 

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem ca. 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca 270 timer. Det giver ca. 46 timer om ugen. Opregningen af studieaktivitetstimerne er vejledende og afhænger for den enkelte studerende af både faglige og personlige kompetencer og forudsætninger.

Praktikforberedelse

Omfang: 5 ECTS
Varighed: 3 uger
Placering: 5. semester

Praktikforberedelse har til formål at give den studerende tid til og vejledning i at finde den rette praktikplads. Da langt størstedelen af praktikpladserne findes i det private erhvervsliv, er det vigtigt at gøre sig umage med at finde det rigtige sted. Undervisningen i forløbet tager udgangspunkt i konkret vejledning i hvordan man skriver en praktikansøgning og hvad der skal sendes med (CV, anbefalinger etc), og vejledning i hvordan et personligt protefølje kan laves. 

Dernæst vejledes i hvordan man får lavet en praktikplan, der sikrer et godt læringsudbytte af praktikken.

Modulet beståes ved tilvejebringelse af en godkendt praktikplan eller ved tilfredsstillende indsats ift. til praktikpladssøgning.

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til 130 timer.

Komposition

Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 uger
Placering: 5. semester

Ved hjælp af grundlæggende kompositoriske værktøjer opnåes viden om den professionelle komponists fag og arbejdsmetoder med særlig vægt på musikkomposition til billeder. Der tages udgangspunkti en konkret opgave, og arrangement/variation af tema, rytmik og harmonik.

Modulet giver konkret erfaring med at overskue og udføre en samlet kompositionsopgave til film, således at man efter kurset er rustet til at løse mindre kompositoriske opgaver. 

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem ca. 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca 270 timer. Det giver ca. 46 timer om ugen. Opregningen af studieaktivitetstimerne er vejledende og afhænger for den enkelte studerende af både faglige og personlige kompetencer og forudsætninger.

Praktik

Omfang: 30 ECTS
Varighed: 18 uger
Placering: 6. semester

Praktikken er ét af de vigtigste elementer i uddannelsen. Det giver den studerende førstehåndskendskab til brancher og virksomhedsdrift indenfor uddannelsens virkefelt. 

Udbyttet af praktikken findes på flere fronter bl.a. kommunikation, planlægning, rutinering, virksomhedforståelse, netværk, nye kompetencer, projektstyring, prioritering af opgaver og egen tid og ikke mindst faglig opkvalificering.

I bedste fald kan praktikken være med til at skaffe de første betalte opgaver efter endt uddannelse. 

Praktikken afsluttes med en praktikrapport og beståes ved godkendelse af rapporten samt dokumentation for gennemførelse af praktikken fra virksomheden.

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem 27 timers studieaktivitet. Praktikkens samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca. 810 timer inkl. rapportskrivning, vejledning osv.

IRL (In Real Life)

Omfang: 15 ECTS
Varighed: 9 uger
Placering: 7. semester

Det er modulets formål, at den studerende efterfølgende:

 • har lyst og mod til at udnytte eget drive til at komme videre. 
 • har en personlig handleplan 
 • kan udfylde egen selvangivelse, lave budgetter, oprette firma
 • kan lave en simpel hjemmeside og opdatere den 
 • har udarbejdet et selvstændigt CV og portfolio 
 • har overblik over hvad forskellige fagforeninger og A-kasser kan tilbyde 
 • kender til regler for ophavsret og til egne rettigheder i forbindelse med musik 
 • kender til mulighederne for videre- og efteruddannelse 

Kurset tager så vidt muligt udgangspunkt i det, den enkelte studerende selv mener at mangle for at være klædt bedst muligt på til livet efter studiet. Følgeligt er der i et vist omfang mulighed for selv at præge indholdet.

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem 27 timers studieaktivitet. Modulets samlede antal aktivitetstimer opregnes derfor til ca. 400 timer.

Bachelorprojekt

Omfang: 15 ECTS
Varighed: 9 uger
Placering: 7. semester

Den studerende skal gennem et større selvstændigt projekt tilegne sig særlig indsigt i et afgrænset område med relation til praktisk og teoretisk viden inden for medie- og sonokommunikation og gerne med relation til den studerendes valgfag. Den studerende skal vise færdighed i at indsamle, bearbejde og anvende relevant viden og data, således at teori og metode kan omsættes til brug i praksis.

Bachelorprojektet afslutter uddannelsesforløbet. I projektet behandles en selvvalgt problemstilling med anvendelse af udviklingsbaserede teorier og metoder og med inddragelse af erfaringer fra praksis.

Problemformuleringen skal godkendes af den koordinerende vejleder.

Studieaktivitetsmodel
Herunder ses hvordan initiativ og deltagelse i modulets aktiviteter er fordelt mellem undervisere og studerende. Et ECTS-point optjenes gennem 27 timers studieaktivitet.