Gå til hovedindhold

Læs til sygeplejerske på nettet

Drømmer du om at blive sygeplejerske, men har du brug for et mere fleksibelt studium? Så læs til sygeplejerske på netuddannelsen i Aabenraa.

Måske bor du langt væk fra vores campus, du har svært ved at komme frem og tilbage fra undervisning flere gange i ugen, eller du har et familieliv, der kræver en anden struktur i hverdagen end de fleste. Uanset kan du som netstuderende få større fleksibilitet, så du alligevel kan forfølge din drøm om at blive sygeplejerske.

Du følger den samme studieordning som på den ordinære sygeplejerskeuddannelse, og derfor vil arbejdsmængden og studieaktiviteten være den samme. Men da store dele af undervisningen foregår online, vil du som studerende have bedre muligheder for selv at strukturere dit studium. Det stiller dog også krav til, at du kan tage et større ansvar for din læring, at du kan tilrettelægge din tid, og at du har en stor mængde selvdisciplin.

Netuddannelsens opbygning

Det tager tre et halv år at blive sygeplejerske på netuddannelsen. Du følger den ordinære sygeplejerskeuddannelse, men på netuddannelsen studerer du i langt højere grad på egen hånd.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, som kræver, at du i gennemsnit har en ugentlig studieaktivitet på 40 timer. På hvert semester er der seminardage, hvor du skal møde til undervisning i Aabenraa, og herudover er der en stor mængde studieaktivitet individuelt og i studiegrupper. Derfor skal du være god til at strukturere din egen studietid, være selvdisciplineret og tage et stort ansvar for dit studieforløb. Til gengæld får du større mulighed for selv at planlægge, hvordan du kombinerer dit studium med din øvrige hverdag.

Du skal undervejs i uddannelsen i praktik. Vi kalder praktikken for klinisk undervisning, og denne fungerer på samme måde som på den ordinære sygeplejerskeuddannelse.

Økonomi

Der vil på uddannelsen være udgifter til undervisningsmidler samt transport eller bolig ifbm. praktik. Du kan finde flere informationer om udgifter til transport ifbm. uddannelse og praktik her.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om SPS her.

Adgangskrav og optagelse på netuddannelsen

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde betingelserne for optagelse til den ordinære sygeplejerskeuddannelse.