Gå til hovedindhold

Akademiuddannelse i Beskæftigelse

UC SYD Videreuddannelse

Indfri potentialet hos ledige borgere gennem vejledning  og rådgivning

  • Hjælp ledige borgere som specialist inden for beskæftigelsesområdet. 
  • Lær at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger for ledige. 

Få 80% tilskud med STAR

Arbejdsløshed kan føles som en kamp for ledige. Med en

Akademiuddannelse i beskæftigelse får du værktøjerne til at hjælpe dem.

Bevæbnet med den nyeste teori inden for beskæftigelse  og aktivering samt konkrete metoder til motivation, vejledning og kommunikation, kan du understøtte den lediges potentiale for beskæftigelse. 

Med en Akademiuddannelse i beskæftigelse lærer du, hvordan du får ledige i job. Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig i for eksempel bestemte målgrupper eller funktioner. Det kan være i din rolle som rådgiver i en A-kasse, som rådgiver hos en faglig organisation eller som ansat i et jobcenter, hvor du tilrettelægger branchespecifikke udviklingsforløb, som opkvalificerer de lediges kompetencer. Du kan også vælge at fokusere din uddannelse på udviklingsopgaver hos en anden aktør.

Du vil altså lære at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for beskæftigelsesområdet, og samtidig blive specialist inden for særlige dele af beskæftigelses indsatsen.

Uddannelsen giver dig ret til at anvende betegnelsen AU i beskæftigelse og den engelske betegnelse: Academy Profession (AP) Degree in Employment.

Fakta om uddannelsen

  • Navn : Akademiuddannelse i beskæftigelse
  • Type : Akademiuddannelse
  • Varighed : Typisk 3 år på deltid (60 ECTS). Maksimalt 6 år 
  • Adgangskrav : En studie- eller erhvervsforberedende uddannelse + 2 års erhvervserfaring
  • Beliggenhed : Typisk på vores campusser i Kolding og Esbjerg 
  • Økonomi : Egenbetaling 

Sådan sammensætter du en Akademiuddannelse i beskæftigelse

Akademiuddannelsen er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter.

Uddannelsen består af obligatoriske fagmoduler og valgfrie fagmoduler. Akademiuddannelsen bliver afsluttet med et afgangsprojekt.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse er niveaumæssigt indplaceret som en Videregående VoksenUddannelse (VVU), og du vil således kunne læse videre på diplomniveau efter gennemført uddannelse.

Sådan tilmelder du dig

Akademiuddannelsen er ikke en samlet pakke men en uddannelse, som du selv sætter sammen alt efter, hvilke moduler du vælger at tilmelde dig. Du kan også kombinere med moduler fra andre akademiuddannelser.  

Du skal sammensætte din uddannelse ved at vælge 2 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler og et afgangsprojekt. Du kan vælge valgmoduler fra andre akademiuddannelser. 

Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul huske at vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudie på Akademiuddannelsen i beskæftigelse. 

Vi aflyser aldrig 

Hvis der er tilmeldt 10 studerende til et modul, oprettes det som fremmødemodul med undervisning i Kolding eller Esbjerg.

Hvis der er tilmeldt mellem 3 og 9 studerende gennemføres modulet som et blended learning-forløb, hvor der indlægges et antal undervisningsdage med fremmøde. Den resterende undervisning foregår som netundervisning.

Hvis der kun er tilmeldt 1-2 studerende bliver forløbet gennemført som netundervisning – dog med en opstartsdag, hvor man bliver introduceret til forløbet. 

Praktiske informationer

Adgangskrav og optagelse på Akademiuddannelse i beskæftigelse

For at komme ind på Akademiuddannelsen i beskæftigelse på UC SYD, skal du i forvejen have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse. Uddannelsen skal mindst være på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. 

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 
Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du muligvis optages på dispensation efter en individuel vurdering. Læs mere om realkompetencevurdering her.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. [Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudier på Akademiuddannelse i beskæftigelse]. 

Økonomi

Akademiuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.

Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside.
 

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.

Valgmoduler

Valgmodul Akademi i Beskæftigelse

Obligatoriske moduler

Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen

ECTS: 10

Læs mere

Afgangsprojekt, Akademiuddannelse i Beskæftigelse

ECTS: 10

Læs mere

Har du nogle spørgsmål?

Grethe Fogh Nielsen

Lektor

Grethe Fogh Nielsen (GFNI)

Anna Maria (Trine) Rønholt

Konsulent

Anne Maria Rønholt (AMRO)