Gå til hovedindhold

Akademiuddannelse i Friluftsvejledning

UC SYD Videreuddannelse

Brug naturen som udviklings- og læringsrum

  • Lær at planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen.
  • Brug friluftsliv som et udviklende og pædagogisk værktøj for forskellige målgrupper.
  • Lær at samarbejde i projekt- og tværfagligt udviklingsarbejde inden for natur og friluftsliv.   

Ser du naturen som det oplagte læringsrum? 

På Akademiuddannelsen i friluftsvejledning får du indsigt i udvalgte aktiviteter, metodikker, metoder, teorier og begreber i relation til natur og friluftsliv. Her bliver viden om dansk natur og friluftslivet placeret i en pædagogisk, historisk, kulturel, kropslig, samfunds- og sundhedsmæssig sammenhæng.

Du bliver tryg ved at tage ansvar for andre i friluftsaktiviteter, da du arbejder grundigt med en række friluftsaktiviteter. Her kommer du hele vejen rundt om planlægning med teori og mål til udførelse under skiftende vilkår samt håndtering af sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands.

Uddannelsen er ikke kun praktisk orienteret, du får også kompetencerne til at indgå i ledelsesteam med personer inden for fagområdet friluftsliv.

Når du afslutter uddannelsen får du ret til at anvende betegnelsen AU som Friluftsvejleder, og den engelske betegnelse; Academy Profession Degree of Outdoor Education in Theory and Practice.

Fakta om uddannelsen

  • Navn : Akademiuddannelse i friluftsvejledning
  • Type : Akademiuddannelse
  • Varighed : Typisk 3 år på deltid (60 ECTS). Maksimalt 6 år
  • Adgangskrav : En studie- eller erhvervsforberedende uddannelse + 2 års erhvervserfaring
  • Beliggenhed : Typisk på vores campusser i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Esbjerg
  • Økonomi : Egenbetaling

Sådan sammensætter du en Akademiuddannelse i friluftsvejledning

Akademiuddannelsen er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter.

Uddannelsen består af obligatoriske fagmoduler og valgfrie fagmoduler. Akademiuddannelsen bliver afsluttet med et afgangsprojekt.

Akademiuddannelsen i friluftsvejledning er niveaumæssigt indplaceret som en Videregående VoksenUddannelse (VVU), og du vil således kunne læse videre på diplomniveau efter gennemført uddannelse.

Sådan tilmelder du dig

Akademiuddannelsen er ikke en samlet pakke men en uddannelse, som du selv sætter sammen alt efter, hvilke moduler du vælger at tilmelde dig. Du kan også kombinere med moduler fra andre akademiuddannelser, som er relevante for dig. Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul huske at vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. [Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudie på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning]. 

Praktiske informationer

Adgangskrav og optagelse på Akademiuddannelse i friluftsvejledning

For at komme ind på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning på UC SYD, skal du i forvejen have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel gymnasium eller en erhvervsuddannelse. 

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du muligvis optages på dispensation efter en individuel vurdering. Læs mere om realkompetencevurdering her.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. [Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudier på Akademiuddannelse i friluftsvejledning]. 

Økonomi

Akademiuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.

Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside.
 

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.

Obligatoriske moduler

Afgangsprojekt, Akademiuddannelse i Friluftsvejledning

ECTS: 10

Læs mere

Sundhed

ECTS: 10

Læs mere

Har du nogle spørgsmål?

Kirsten Skaastrup

Chefkonsulent

Kirsten Skaastrup (KSKA)

Anna Maria (Trine) Rønholt

Konsulent

Anne Maria Rønholt (AMRO)