Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Akademiuddannelse i friluftsvejledning

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Brug naturen som udviklings- og læringsrum

 • Lær at planlægge, organisere og gennemføre friluftsaktiviteter i naturen.
 • Brug friluftsliv som et udviklende og pædagogisk værktøj for forskellige målgrupper.
 • Lær at samarbejde i projekt- og tværfagligt udviklingsarbejde inden for natur og friluftsliv.   

Ønsker du at vejlede andre mennesker i friluftslivet og alle dets glæder? 
På Akademiuddannelsen i friluftsvejledning kommer du til at beskæftige dig med økokultur og bæredygtighed på en praktisk funderet uddannelse. Vi anvender friluftslivet i nærområderne og du vil komme til at opdage den danske natur, med alt hvad den kan tilbyde.

Du bliver rustet til at gennemføre forskellige friluftsaktiviteter som f.eks. sejlads, kano, kajak og klatringsaktiviteter. Du vil også lære at tilrettelægge aktiviteter til forskellige målgrupper herunder f.eks. mennesker med særlige forudsætninger.

Uddannelsen har fokus på godt håndværk og praktisk fagforståelse da dette danner grundlaget for de teoretiske refleksioner, hvor vi inddrager hinandens tidligere erfaringer og baggrunde. 

Undervisningen varetages af autentiske undervisere med stor akademisk- og praktisk erfaring i friluftsliv, med særligt fokus på sejlads. Vi samarbejder med Mads Brodersen fra Vends Motorik og Naturskole om uddannelsen.    

Når du afslutter uddannelsen, får du ret til at anvende betegnelsen AU som Friluftsvejleder, og den engelske betegnelse; Academy Profession Degree of Outdoor Education in Theory and Practice.

Fakta om uddannelsen

 • Navn : Akademiuddannelse i friluftsvejledning
 • Type : Akademiuddannelse
 • Varighed : Typisk 3 år på deltid (60 ECTS). Maksimalt 6 år
 • Adgangskrav : En studie- eller erhvervsforberedende uddannelse + 2 års erhvervserfaring
 • Beliggenhed : Typisk på vores campusser i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Esbjerg
 • Økonomi : Egenbetaling

Praktiske informationer

Uddannelsens varighed

Akademiuddannelsen er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter.

Akademiuddannelsen i friluftsvejledning er niveaumæssigt indplaceret som en Videregående VoksenUddannelse (VVU), og du vil således kunne læse videre på diplomniveau efter gennemført uddannelse.

Sådan tilmelder du dig

Akademiuddannelsen er ikke en samlet pakke men en uddannelse, som du selv sætter sammen alt efter, hvilke moduler du vælger at tilmelde dig. Du kan også kombinere med moduler fra andre akademiuddannelser, som er relevante for dig. Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul huske at vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudie på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning. 

Adgangskrav og optagelse på Akademiuddannelse i friluftsvejledning

For at blive optaget på modulerne på uddannelsen skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD). Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.
 
For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 50 ECTS. 

Vil du læse online hjemmefra? Så tilbyder vi, at du kan læse de enkelte moduler over nettet. Kontakt os for at høre mere om muligheden for netstudier på Akademiuddannelse i friluftsvejledning. 

Økonomi

Akademiuddannelser i Danmark skal betales af dig selv eller din arbejdsgiver. I særlige tilfælde har du mulighed for at få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Det kan du læse mere om på www.svu.dk.

Du betaler løbende for din uddannelse, hver gang du tilmelder dig et modul på vores hjemmeside.
 

Studievejledning

Få råd og vejledning til at vælge den rigtige efter- og videreuddannelse. Vi har samlet de vigtigste oplysninger til dig, der har spørgsmål til dit studievalg. Du kan også kontakte vores studievejleder for personlig vejledning.

Placering af uddannelsen på din arbejdsplads

Vi udbyder også uddannelsen som rekvirerede forløb med deltagelse af flere ansatte fra samme arbejdsplads. Vi kan tilbyde jer særligt tilrettelagte forløb, der vil gøre det muligt for ansatte på samme arbejdsplads at deltage i et fælles forløb uanset forskelle i adgangskravene. Læs mere om at få et skræddersyet forløb til din virksomhed.

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af obligatoriske fagmoduler og valgfrie fagmoduler. Akademiuddannelsen bliver afsluttet med et afgangsprojekt. 

Oversigt over uddannelsens opbygning

Udbudte moduler i 2023

Her kan du se, hvilke moduler du kan tilmelde dig i 2023. Modulerne er åbne for tilmelding.

Listen kommer så snart de forskellige hold er oprettet.

Obligatoriske moduler

Her kan du læse om og tilmelde dig de obligatoriske moduler på Akademiuddannelse i Friluftsvejledning.

Der udbydes ingen i øjeblikket.

Valgfrie moduler

Sortér valgmodulerne på fagområde eller semester, og få vist lige de moduler, der er relevante for dig.

Har du spørgsmål? Kontakt os

Lone Holst

Chefkonsulent

Lone Houmann Holst (LHHO)

Lone er er faglig leder af UC SYDs pædagogiske efter- og videreuddannelse for pædagoger, lærere, institutionsledere og ansatte i kommunernes forvaltninger.

Anne Maria Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder. Tager hun ikke telefonen, så send en mail. Så vender hun tilbage hurtigst muligt.