Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Videnskabsteori og metode

Få videnskabelig ballast bag din beskæftigelsesfaglige praksis 

 • Få indsigt i videnskabsteori og -metoder. 
 • Lær at forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i dit arbejde. 

Som ansat i beskæftigelsesindsatsen arbejder du med komplekse problemstillinger og med mange forskelligartede sager. På valgmodulet Videnskabsteori og metode kan du opbygge en faglig ballast, som vil få dig til at stå stærkere i din argumentation og vurdering af sager i din daglige praksis.

Du får indsigt i de videnskabsteoretiske grundpositioner og relevant forskning, som ligger til grund for beskæftigelsesindsatsen. Og du lærer at forstå og reflektere over beskæftigelsesindsatsen generelt og over din egen praksis i et videnskabeligt, samfundsmæssigt og sociologisk perspektiv. Dermed bliver du klædt på til at anvende forskellige metoder og bruge dem til analyse af konkrete problemstillinger i dit arbejde.  

Med en solid teoretisk viden og indsigt vil du bedre kunne håndtere etiske dilemmaer. Du får et solidt fundament for selvstændigt at indgå i faglige og tværfaglige drøftelser om etiske spørgsmål i dit arbejde.   

Det lærer du på modulet: 

 • Videnskabsteoretiske grundpositioner. 
 • Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder. 
 • Beskæftigelsesindsatsens teori, praksis og metode set i videnskabsteoretisk lys. 
 • Om relevant forskning.  
 • Evaluering og validering af viden og forskning. 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.  

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig indsigt i videnskabsteori med henblik på at kunne forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i praksis, samt at inddrage og vurdere ny forskning og viden. 

Læringsmål 

Den studerende skal: 

Viden: 

 • have viden om videnskabsteoretiske grundpositioner. 
 • kunne forstå og reflektere over beskæftigelsesindsatsen i et videnskabeligt perspektiv, med fokus på mål og midler i beskæftigelsespolitikken. 
 • kunne forstå og reflektere over beskæftigelsesindsatsen i et samfundsmæssigt og sociologisk perspektiv, med fokus på mål og midler i beskæftigelsespolitikken. 
 • have kendskab til relevant forskning og undersøgelsesmetode. 

Færdigheder: 

 • kunne anvende forskellige metoder og inddrage viden og indsigt fra videnskabsteoretiske positioner i forhold til analyse af konkrete problemstillinger i beskæftigelsesindsatsen. 
 • kunne reflektere over værdier og etiske dilemmaer i beskæftigelsesindsatsens praksis. 
 • kunne forstå og anvende forsknings- og udviklingsarbejde i forhold til beskæftigelsesindsatsen. 

Kompetencer: 

 • kunne håndtere videnskabsteoretiske problemstillinger og udviklingssituationer i beskæftigelsesindsatsens praksis. 
 • selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige drøftelser om etiske spørgsmål i relation til arbejdsmæssig praksis. 
 • kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring og faglig udvikling i et tværfagligt perspektiv. 
 • kunne håndtere etiske problemstillinger i beskæftigelsesindsatsens praksis. 

Indhold 

 • Videnskabsteoretiske grundpositioner. 
 • Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, deres videnskabsteoretiske implikationer og deres betydning for praksis. 
 • Beskæftigelsesindsatsens teori, praksis og metode i videnskabsteoretisk belysning. 
 • Videnskab, viden og refleksivitet. 
 • Kendskab til relevant forskning samt relevante videnskabsteoretiske implikationer. 
 • Evaluering og validering af viden og forskning.
Foto af Mette og Anders, der har læst et modul i videnskabsteori hos UC SYD

Læs også: Sygeplejersker og socialarbejdere samlæser videnskabsteori

Den offentlige sektor skal kunne samarbejde, hvis de skal skabe bedre løsninger for borgeren.

Derfor er det nu muligt for bl.a. sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, lærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter at tage et samlæst modul i videnskabsteori. Læs mere.

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

Videnskabsteori og metode

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information