Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: Diplom i psykiatri, Klinisk Vejlederuddannelse, Valgmoduler: SD i Professionspraksis, Valgmoduler: Sundhedsfaglig Diplom, Valgmoduler: SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse, Valgmoduler: SD i sundhedsfremme og forebyggelse

Tilmeld

Lær hvordan du vejleder i kliniske uddannelsesforløb og relaterer undervisningen til praksis  

 • Forstå hvordan du kan arbejde med læring, didaktik og tilrettelæggelse af vejledning som begreber og overføre det til din praksis som vejleder og underviser.
 • Lær at evaluere og bedømme studerende i forhold til beskrevne mål, gældende love, bekendtgørelser og regler.

Klinisk uddannelsesforløb kan godt give studerende koldsved. Med dette modul lærer du at guide de studerende sikkert gennem kliniske uddannelsesforløb fra planlægning af forløbet til bedømmelse af eleven.

For at du kan guide de studerende, må du også forstå deres forudsætninger. Derfor lærer du på modulet, hvordan du kan analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv. På den måde kan du lettere begrunde, vurdere og formidle din kliniske undervisning. Du vil også lære at søge og udvælge den pædagogiske litteratur, som relaterer sig til din kliniske undervisning, så du kan lave mere tilpassede og unikke forløb.

Læringsmiljøet er også et vigtigt emne at arbejde med i den kliniske vejledning, og derfor lærer du blandt andet om læringsmiljøets betydning samt din egen rolle som underviser og vejleder. Det gør dig i stand til at håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk undervisning.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om den pædagogik og didaktik, der relaterer sig til klinisk undervisning og brug den til at forme og udvikle din egen praksis.
 • Lær om de love og regler, som gør sig gældende inden for klinisk vejledning og lær at inddrage dem naturligt i din undervisning, evaluering og bedømmelse af eleverne.
 • Hvordan du kan udvikle din rolle som vejleder og dermed håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk undervisning.

Modulet er et valgfrit modul på:

Modulet kan også taget selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er obligatorisk for dig, der gerne vil være klinisk vejleder eller klinisk underviser på en sundhedsfaglig professionsuddannelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Viden

 • har viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning og kan reflektere over mulig anvendelse i praksis
 • har forståelse for og kan reflektere over læringsmiljøets betydning for læreprocesser og relationens betydning i vejledningen

Færdigheder

 • kan identificere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til vejledning og undervisning ud fra et pædagogisk perspektiv
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere pædagogisk litteratur relateret til klinisk undervisning
 • kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere vejledningsforløb, der muliggør progression i den studerendes læring
 • kan evaluere og bedømme studerende i forhold til beskrevne mål, gældenden love, bekendtgørelser og regler
 • kan formidle og uddelegere ansvar for den daglige kliniske undervisning og vejledning

Kompetencer

 • kan håndtere kompleksiteten i klinisk undervisning og facilitere læring i klinisk praksis
 • kan tage ansvar for i samarbejde med den studerende og uddannelsesinstitutionen at identificere og imødekomme den studerendes læringsbehov
 • kan på et udviklingsbaseret grundlag videreudvikle sin egen underviser- og vejlederprofessionalitet såvel som det kliniske læringsmiljø på arbejdspladsen

Indhold

 • Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning herunder teori om læring og ungdomskultur
 • Underviser- og vejlederprofessionalitet
 • Læringsmiljøets betydning for undervisning og læring i klinisk praksis
 • Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
 • Refleksionsmodeller og refleksion i vejledningssamtaler
 • Kommunikation og feedback
 • Vejledning, evaluering og bedømmelse
 • Refleksion over den kliniske vejleders egen vejlederpraksis

De vigtige detaljer

På denne side finder du alt hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter.