Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Afgangsprojekt, Akademiuddannelse i Gastronomi

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i Gastronomi

ECTS: 10

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Vis at du kan anvende teori og metoder fra akademiuddannelsen i gastronomi i praksis 

 • Dokumentér dine kompetencer fra uddannelsen. 

På akademiuddannelsen i gastronomi får du en række kompetencer til at arbejde teoretisk, analytisk og praktisk med gastronomi. Afgangsprojektet er din mulighed for at vise, hvad du har lært og anvende din viden på en praksisnær problemstilling. 

Afgangsprojektet på akademiuddannelsen i gastronomi er et selvvalgt emne, og du har derfor mulighed for at dykke ned i et område af gastronomien, som du interesserer dig for. Det giver dig samtidig mulighed for at vinkle og teste din gastronomiske faglighed i den retning, som du selv ønsker. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du anvender teori, metode og praksis til at undersøge en praksisnær problemstilling. 
 • Lær at udarbejde en projektrapport med de formelle krav, som følger med.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i gastronomi, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du har gennemført alle andre obligatoriske moduler ved akademiuddannelsen i gastronomi. Nu vil du gerne teste din viden i praksis, og dokumentere at du har opnået den viden og forståelse, som uddannelsen lægger op til. 

Adgangskrav 

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 50 ECTS.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål   

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår følgende læringsmål:   

Viden og forståelse   

 • Har udviklingsorienteret viden om teori, metode og praksis inden for det valgte faglige område.   
 • Har forståelse af praksis og de vigtigste, anvendte teorier og metoder og kan forstå anvendelsen af disse inden for det valgte faglige område.   
 • Har viden om faglige og samfundsmæssige forhold, der knytter sig til egne praksisnære problemstillinger.   

Færdigheder   

 • Kan anvende centrale metoder og redskaber til at indsamle og analysere informationer inden for det valgte faglige område med anvendelse af relevant(e) metode(r).  

Hvordan bedømmes jeg på modulet? 

Dit afgangsprojekt består af en skriftlig projektrapport og et mundtligt forsvar på baggrund af rapporten. Der er ekstern censur ved prøven.