Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Afgangsprojekt, Akademiuddannelse i Ungdoms- og voksenundervisning

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

ECTS: 10

Tilmeld

Omsæt din viden om ungdoms- og voksenundervisning til et samlende projekt  

 • Vis, at du kan bruge din viden fra de forskellige moduler på akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning i et samlet afgangsprojekt. 
 • Tag det sidste skridt, før du opnår titlen AU i ungdoms- og voksenundervisning. 

Med Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning er du klædt på til at undervise unge og voksne i en dagligdag med mange krav. Du skal kunne vurdere og tage hensyn til, hvor parate dine elever er til at lære. I forskellige situationer skal du kunne bruge forskellige undervisningsmetoder på baggrund af en vurdering af situationen. Du skal tage beslutninger på baggrund af din viden om didaktik. Og sammen med andre skal du kunne udvikle god undervisning.  

I afgangsprojektet får du mulighed for at vise, at du kan omsætte din viden fra uddannelsen i praksis og sætte din viden fra de forskellige moduler sammen. Du bringer din viden i spil, bruger den på nye måder og viser både over for dig selv og andre, at du kan bruge metoder og teori om læreprocesser og undervisning, så du kan gøre en forskel for de unge og voksne, du kommer til at undervise. 

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • At anvende de kompetencer, du har opnået gennem uddannelsen i en sammenhængende præstation. 
 • At udvikle dig som underviser for unge og voksne. 
 • At bruge faglige begreber og metoder i relation til undervisning og relaterede opgaver. 
 • At vurdere problemstillinger fra praksis og opstille fagrelevante løsningsforslag. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med undervisning af unge og voksne på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, produktionsskoler eller som vejleder i sport, kultur og folkeoplysning. 

Adgangskrav 

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 50 ECTS.

Det står der i studieordningen

Læringsmål 

Viden 

 • har teoretisk, praktisk og udviklingsbaseret viden om læreprocesser og undervisning af henholdsvis unge og voksne. 
 • har viden om uddannelsesmæssige og samfundsmæssige forhold, der knytter sig til egne praksisnære problemstillinger i undervisningen. 
 • har forståelse af faglige begreber og metoder i relation til undervisning og de opgaver, der udspringer heraf. 

Færdigheder 

 • kan anvende centrale undervisningsmetoder og redskaber. 
 • kan vurdere problemstillinger fra en undervisningspraksis og opstille fagrelevante løsningsforslag samt kan formidle disse til kollegaer og samarbejdspartnere. 

Kompetencer 

 • kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og udviklingsarbejde i forbindelse med undervisning og læring. 
 • kan identificere egne læringsbehov og i tilknytning hertil udvikle egen undervisningspraksis og profession. 

Udarbejdelse af afgangsprojekt 

Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knytte sig til uddannelsens indhold som helhed og inddrage teorier og metoder, den studerende har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler. 

Den studerende modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet.  

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Der er ekstern censor til at bedømme afgangsprojektet.