Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Funktionsspecifik bioanalyse - udskæring af patologi

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

ECTS: 5

Fagområde: Bioanalytiker, Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Forstå dit eget analyseområde i biomedicinsk laboratorieteknologi indgående

 • Fordyb dig i din analysepraksis inden for biomedicinsk laboratorieteknologi.
 • Få indsigt i forskningsbaseret praksis og relatér den til din praksis i dit daglige arbejde.

Hvis du som bioanalytiker eller laborant arbejder med et specifikt funktionsområde inden for biomedicinsk laboratorieteknologi, kan du have behov for at fordybe dig i dit analyseområde. Der er brug for fagprofessionelle, som udvikler sig og som med faglig ballast kan indgå i tværfagligt samarbejde, hvor biomedicinsk laboratorieteknologi indgår. 

På modulet Funktionsspecifik bioanalyse får du mulighed for at sætte dit eget analyseområde under lup. Du får en større forståelse for de laboratorieprocedurer og kvalitetssikringer, som er relevante i dit arbejde. Og du får indsigt i teori om fysiologiske og biokemiske forhold samt de patologiske mekanismer og årsagssammenhænge. 

Det vil styrke dig i dit arbejde og sikre, at du er opdateret med den nyeste viden om området. Dermed kan du blive en ressource, som indgår i udviklingsarbejde inden for dit analyseområde. Det vil også styrke dig til at arbejde sammen med andre fagprofessionelle. 

Det lærer du på modulet:

 • Metoder til klinisk kvalitetsudvikling i et organisatorisk, sundhedsfagligt og patientperspektiv.
 • Betydningen af kvalitetsvurderinger og håndtering af kvalitetsdata.
 • Kvalitetsmodeller.
 • At prioritere indsatsområder og opstille kvalitetsmål og indikatorer.
 • Om evidens og validitet.

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplomuddannelse - i professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet henvender sig til fagprofessionelle inden for sundhedsområdet, primært bioanalytikere og laboranter.
 

Adgangskrav

For at følge modulet skal du have afsluttet en videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse. 
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.
Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.
 

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • kan demonstrere viden om og forståelse af teori om fysiologiske og biokemiske forhold samt patologiske mekanismer og årsagssammenhænge knyttet til et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder.
 • kan demonstrere viden om og forståelse af centrale laboratorieprocedurer og kvalitetssikring relateret hertil, anvendt inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder, samt kan reflektere over disse i relation til den nyeste forskningsbaserede praksis nationalt og internationalt.
 • kan demonstrere viden om og reflektere over etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger relateret til et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder.

Færdigheder

 • kan anvende og udvikle sin viden inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder i takt med den videnskabelige og teknologiske udvikling.
 • kan formulere, vurdere, begrunde og formidle laboratorieteknologiske problemstillinger inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder.
 • kan indgå i udviklingsarbejde inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder.

Kompetencer

 • kan koble sin teoretiske viden om fysiologiske og biokemiske sammenhænge med biomedicinske analysemetoders udførelse, resultater og fortolkning inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder og på dette grundlag medvirke til udvikling af det bioanalytiske arbejde.
 • kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder under hensyntagen til relevant lovgivning og etiske retningslinjer.

Indhold

 • Fysiologiske og biokemiske sammenhænge og mekanismer af relevans for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder.
 • Relevante patologiske sammenhænge og mekanismer, herunder evt. sammenhænge med miljø-og livsstilsfaktorer.
 • Muligheder, strategier og principper for diagnosticering, behandling og forebyggelse af patologiske forhold inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder.
 • Centrale laboratorieanalyser og -procedurer inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder, herunder kvalitetsvurdering og -sikring af disse.
 • Lovgivning relateret til et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder.
 • Etisk teori og etiske retningslinjer knyttet til et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

Du afslutter modulet med en individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.