Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Inklusionsledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmodul Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse i inkluderende skoler og institutioner

 • Styrk din ledelsespraksis med strukturer og processer som skaber inklusion opad, nedad og udad i organisationen.
 • Forstå hvordan inklusionsforpligtelsen udfordrer og udvikler de forskellige kerneydelser i skoler og institutioner.

På modulet i inklusionsledelse lærer du at håndtere mange af de forskellige tiltag, som sker inden for uddannelse, udvikling og læring fra vuggestue til ungdomsuddannelse. Du får metoder og teori til at udvikle og fremme de praksisfællesskaber, som sikrer lokal tilpasning og motivation hos elever og individer.

Succesfuld inklusion forankrer ansvar hos elever og individer, ikke som et ansvar for institutionen, men som en organisk selvledelse som kommer til udtryk i øget motivation og et ønske om at være en del af helheden. Denne inklusion lærer du at facilitere med konkrete handlingsplaner i skolen eller institutionen.

Du får også indblik i, hvordan inklusionsforpligtelsen er med til at udvikle kerneydelserne i skoler og institutioner, og hvilke nye udfordringer de samtidig giver – og selvfølgelig hvordan du løser dem.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær at håndtere og arbejde med de metoder og begreber, som er i den inkluderende skole; læringsledelse, motivation og forandringsledelse.
 • Hvordan du fremmer praksisfællesskaber, der har til formål at skabe øget tilpasning og motivation.
 • Lær at analysere problemer og udarbejde handleplaner, der har til formål at skabe en inkluderende praksis i din organisation.

Modulet er et af valgmodulerne på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet for dig der ønsker at styrke dit arbejde med den inklusionsledelse i din organisation. Modulet er målrettet ledere i skoler og institutioner, men modulet er også oplagt, hvis du vil arbejde målrettet med læringsledelse, motivation og forandringsledelse i din daglige praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

 • Håndtere ledelse af den inkluderende skole og institution, herunder læringsledelse, motivation og forandringsledelse.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Inklusion og ledelse af struktur, kultur og processer, der fremmer inklusion opad, nedad og udad i organisationen
 • Hvordan inklusionsforpligtelsen udfordrer og udvikler kerneydelsen i skoler og institutioner.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Fremme praksisfællesskaber, der sikrer lokal tilpasning og motivation.

Kompetence

Det er målet, at den studerende kan:

 • Analysere udfordringer og problemer og udarbejde handleplaner for en inkluderende praksis på den enkelte skole eller institution på reflekterende vis.