Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Intellektuelle funktionsnedsættelser

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Specialpædagogik PD

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Specialisér dig i arbejdet med intellektuelle funktionsnedsættelser og vanskeligheder i forhold til læring  

 • Lær hvordan du samarbejder om en læringsdifferentieret indsats med samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte med funktionsnedsættelser eller læringsbesvær. 
 • Få kendskab til relevant lovgivning på området. 

Intellektuelle funktionsnedsættelser kan have mange årsager, behandlinger og udsigter. Med dette modul kan du hjælpe den enkelte og dennes pårørende både i praksis og - med indsigt og fremsyn - i forhold til livsperspektivet eksempelvis i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde. 

Modulet giver dig mulighed for at udvikle din praksis med specialpædagogiske teorier, metoder, arbejdsformer, materialer og hjælpemidler, der fremmer deltagelse og læring for mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser. Efterfølgende kan du hjælpe med alt fra vejledning om relevant lovgivning på området til facilitering af en læringsdifferentieret indsats med tværprofessionelle samarbejdspartnere og netværket. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Udvikl din praksis med specialpædagogiske teorier, metoder, arbejdsformer, materialer og hjælpemidler, der fremmer deltagelse og læring for mennesker. 
 • Hvordan du arbejder med differentieret læring for målgruppen med indsigt i kontekstuelle begrundelser for børn, unge og voksnes vanskeligheder i forhold til læring.  
 • Lær hvordan du indhenter information, beskriver, analyserer og vurderer individuelle og kontekstuelle baggrunde for vanskeligheder i forhold til målgruppen.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du vil gerne arbejde med eller arbejder allerede med børn, unge og voksne med intellektuelle funktionsnedsættelser. Med dette modul får du styrket dit faglige grundlag og udviklet din nuværende praksis. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med tværprofessionelle samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte og/eller gruppen, der befinder sig i læringsvanskeligheder.  
 • kan udvikle praksis ved at anvende almene og/eller specialpædagogiske teorier, metoder, arbejdsformer, materialer og hjælpemidler, der fremmer deltagelse og læring for mennesker.  
 • har kendskab til relevant lovgivning på området.  
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere individuelle og kontekstuelle baggrunde for vanskeligheder i forhold til målgruppen.  
 • har kendskab til målgruppen i et livsperspektiv eksempelvis i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde herunder rehabilitering.  
 • har kendskab til årsager til intellektuelle funktionsnedsættelser, herunder kognitive funktioner, diagnoser samt kontekstuelle begrundelser for børns, unges og voksnes vanskeligheder i forhold til læring.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.