Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Dansk som andetsprog PD

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at anvende sproglige evalueringsredskaber og viden om dansk sprog i dit arbejde med tosprogede elever

 • Lær at varetage alle dele af sproglig vejledning for tosprogede og træf bevidst valg af sproglige evalueringsredskaber. 

Synes du, det er en udfordring at arbejde med tosprogede børn, unge og voksne? Med modulet Intersprogsanalyse og sproglig evaluering får du struktur på indsatsen, og du lærer at arbejde med intersprog i sammenhæng med sproglige målsætninger og sprogdidaktiske forløb.

For at vurdere og placere dine tosprogede elever i forhold til deres sproglige færdigheder og formåen, skal du kunne lave en sproglig vurdering og evaluering af eleven både mundtligt og skriftligt. Det lærer du blandt andet på modulet i intersprogsanalyse og sproglig evaluering, hvor du stifter bekendtskab med konkrete sproglige evalueringsredskaber, som du lærer at analysere og vurdere i forhold til din konkrete fagprofessionelle praksis.

Evalueringsredskaberne systematiserer din indsats i forhold til at følge, støtte og vejlede flersprogede børn, unge og voksne i deres andetsprogsudvikling, og du lærer at koble dem med sproglige målsætninger og sprogdidaktiske forløb både i forhold til hverdagssprog og skolesprog.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lærer hvordan du kan evaluere dansk som andetsprog for at lave sproglige målsætninger og sprogdidaktiske forløb for elever. 
 • Lærer hvordan du vurderer forskellige evalueringsredskaber og -metoder analytisk, så de passer i den situation eller praksis, som du er i. 
 • Lærer hvordan du kan anvende viden om det danske sprogs struktur og funktion til at evaluere og vurdere flersprogedes andetsprogsudvikling.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der, i din rolle som lærer, pædagog eller konsulent, arbejder med dansk som andetsprog eller sproglig tilegnelse af dansk, og som gerne vil have ny viden om andetsprogstilegnelse, sproglig udvikling og pædagogikken bag. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende 

 • kan anvende viden om det danske sprogs struktur og funktion til at evaluere og vurdere flersprogedes andetsprogsudvikling. 
 • kan forholde sig analytisk og reflekterende til konkrete sproglige evalueringsredskaber. 
 • kan analysere intersprog i sammenhæng med sproglige målsætninger og sprogdidaktiske forløb både i forhold til hverdagssprog og skolesprog, f.eks. inden for et specifikt emne. 
 • kan træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om didaktisk planlægning og sprogpædagogisk arbejde på baggrund af sprogvurdering og intersprogsanalyse. 
 • kan følge, støtte og vejlede flersprogede børn, unge og voksne i deres andetsprogsudvikling på baggrund af mundtlig og skriftlig evaluering, herunder intersprogsanalyse.