Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Læring, kontakt og trivsel

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Specialpædagogik PD

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan du skaber pædagogiske indsatser, der fremmer læring, kontakt og trivsel hos børn, unge og voksne med vanskeligheder  

 • Lær at indhente information og iværksætte samarbejde om den pædagogiske indsats. 

Læring, kontakt og trivsel er forudsætninger for at leve et godt liv. Derfor er børn, unge og voksne med vanskeligheder inden for netop disse områder særligt udsatte. Med modulet Læring, kontakt og trivsel kan du kvalificere dig som ressourceperson til at iværksætte den rigtige indsats for målgruppen. 

Du lærer om den relevante lovgivning på området, og du får også konkrete metoder til at planlægge og gennemføre almene og specialpædagogiske indsatser, der fremmer læring og trivsel. Det kan for eksempel være gennem materialer eller hjælpemidler, som er relevante for den person eller den målgruppe, du arbejder med. 

At indhente information og beskrive dine observationer er også vigtige elementer i forhold til at analysere og vurdere baggrunden for vanskeligheder. Du får altså en metodisk værktøjskasse til at planlægge og gennemføre specialpædagogiske indsatser for individer og målgrupper, og du kan inddrage de samarbejdspartnere og det netværk, som er relevant for indsatsen. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at mestre de mange facetter af den specialpædagogiske indsats, som skal fremme læring, deltagelse og trivsel for børn, unge og voksne med vanskeligheder. 
 • Lær hvordan du dokumenterer og indhenter den information, som skal ligge til grund for den specialpædagogiske indsats, så du selv og samarbejdspartnere skaber en fælles indsats. 
 • Hvordan du planlægger og gennemfører specialpædagogiske indsatser med hensyntagen til relevant lovgivning på området. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med specialiserede funktioner inden for pædagogikken, eller som gerne vil have nye kompetencer til at varetage dit nuværende arbejde. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende 

 • mestrer en pædagogisk praksis, der fremmer deltagelse, læring og trivsel for børn, unge og voksne i relevante netværk, ved brug af relevante metoder, materialer og hjælpemidler. 
 • kan indgå i et samarbejde om en indsats, der fremmer deltagelse, læring og trivsel med relevante samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte eller gruppen, der er i vanskeligheder. 
 • kan reflektere over individuelle og kontekstuelle begrundelser for de vanskeligheder børn, unge og voksne har i forhold til læring, kontakt og trivsel. 
 • har kendskab til relevant lovgivning på området. 
 • kan indhente information om, beskrive, analysere og vurdere individuelle og kontekstuelle baggrunde for vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel. 
 • kan beskrive, planlægge og gennemføre individuelle og kontekstuelle almene og specialpædagogiske indsatser, der fremmer læring og trivsel.