Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmodul Diplom i Ledelse

Tilmeld

Corona-info om undervisning på campus

Vi har igen åbnet dørene for undervisning på campus. Tilmelder du dig et modul med undervisning på campus, sørger vi selvfølgelig for at følge sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Styrk dit lederskab og lær at skabe forandring og udvikling i det offentlige

 • Lær hvordan du omsætter reformer og strategiske indsatsområder til nye strukturer og organisatorisk udvikling.
 • Hvordan du skaber det fornødne samarbejde, som er nødvendigt, for at håndtere forandrings- og udviklingsprocesser.

Hvorfor er forandring så svær? Det er fordi, den rokker ved den nuværende opfattelse og praksis, som måske har eksisteret i flere år. Derfor kan forandringsprocesser og udvikling ofte være en hvepserede for ledelsen eller konsulenter, men med dette modul lærer du at håndtere det uden at blive stukket.

Den offentlige sektor er i konstant udvikling ved hjælp af nye reformer og strategier. Med dette modul i bagagen lærer du at omsætte de reformer og strategier til forandringer i virkeligheden; nye strukturer, løsninger og praksisser. Det kræver, at du lærer at forstå samspillet mellem din egen ledelsespraksis og organisationens sammensætning. Den forståelse skaber samtidig grundlag for ny refleksion og læring i forhold til udviklingsprocesser i organisationen og din ledelsespraksis.  

Samarbejde og evnen til at facilitere det er en af de vigtigste egenskaber ved udviklings- og forandringsledelse i det offentlige. Derfor kan du, ved modulets afslutning, kunne identificere egne samt organisatoriske lærings- og udviklingsbehov og derefter iværksætte de rigtige tiltag. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær de vigtigste og mest anvendte teorier om forandringsledelse i det offentlige samt politisk styrede organisationer.
 • Hvordan du vælger den rigtige teori og tilgang i forhold til den problemstilling, du står overfor.
 • Forstå hvordan du kan begrunde og udvælge den relevante løsningsmodel, og hvilken betydning det har.
 • Lær at inddrage alle parter, om så det er ledere, medarbejdere eller borgere igennem formidling og inddragelse.
 • Lær hvordan du indgår i samarbejdet om gennemførelsen af forandringsprocesser.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Er du leder i det offentlige, og vil du gerne have værktøjerne og metoderne til at modernisere din organisation? Med dette modul får du ny viden, teori og inspiration som er med til at udvikle dit arbejde og ledelse i det offentlige eller i en politisk styret organisation.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Varetage og gennemføre forandringsprocesser i egen, offentlige og/eller politiske styrede organisation og til at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser med henblik på udvikling og fornyelse.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Teorier og modeller om forandringsledelse i offentlige og/eller politisk styrede organisationer.

Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til:

 • Reflekteret at kunne vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra offentlig og/eller politisk styret, organisatoriskpraksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil.
 • At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige/udviklingsmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter, herunder borgere og brugere.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

 • Indgå i det faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsproces i egen organisation.