Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Litteratur og litteraturdidaktik

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Danskvejleder

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Styrk din undervisning i litteratur med litteraturvidenskabelige og -didaktiske metoder og teorier

 • Lær at udvikle din egen og kollegers litteraturundervisning med ny viden og metoder. 

Hvis du brænder for danskfaget, så fortjener særligt litteraturen metodisk og teoretisk opmærksomhed for at skabe genklang hos eleverne. Med dette modul får du metoder og teori til at analysere og fortolke både nyere og ældre litteratur og bruge det i din undervisning.

Litteratur kan godt stå alene som artefakt, kulturprodukt eller udtryksform, men mulighederne for analyse og læring udvides, hvis du kobler det med forskellige metoder og teorier. 

På modulet vil du lære at undersøge og udvikle litteraturundervisning ved blandt andet at få indsigt i forskellige litteraturteoretiske, -didaktiske og -metodiske tilgange. Du vil også få viden om genrer, perioder og forfattere i dansk og anden nordisk litteratur samt de litteraturteoretiske og -metodiske tilgange.

Du vil også stifte bekendtskab med forskellige didaktiske kriterier og forskningsresultater, som er fremkommet af litteraturforskning i nyere tid, samt anvendelsesmuligheder i din egen og kollegers undervisning.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær hvordan du kan analysere og fortolke litteratur med bevidst valgte litteraturteoretiske og -metodiske tilgange. 
 • Hvordan du kan udvikle din egen undervisning inden for litteratur og litteraturdidaktik samt samarbejde med kolleger om en fælles udvikling af faget i skolen. 
 • Lær om forskellige genrer, perioder, forfattere samt at analysere ud fra for eksempel komposition, fortæller, virkemidler og stil.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at styrke undervisningen i litteratur i dansk, og gerne vil inddrage nye metoder og forståelser i og for faget i samarbejde med kolleger. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende 

 • kan udvikle egen praksis inden for modulets område og indgå i dialog med kollegaer om udvikling af litteraturundervisningen. 
 • kan diskutere og håndtere fagdidaktiske problemstillinger og metoder, der lægger op til en undersøgende og udviklende litteraturundervisning, herunder litteraturens egenart og legitimering. 
 • har viden om litteratur og litteraturens egenart som æstetisk artefakt. 
 • har viden om litteraturens historiske foranderlighed og kontekstforankring. 
 • har indsigt i forskellige litteraturteoretiske, -didaktiske og -metodiske tilgange. 
 • har viden om forskellige genrer, perioder og forfattere i dansk og anden nordisk litteratur. 
 • kan udvælge, anvende og begrunde valg af litteratur ud fra forskellige didaktiske kriterier og forskningsresultater. 
 • kan analysere og fortolke litteratur ud fra bevidst valgte litteraturteoretiske og -metodiske tilgange. 
 • kan analysere og fortolke nyere og ældre litteratur ud fra centrale elementer som genre, komposition, fortæller, virkemidler og stil.