Gå til hovedindhold

Modul 7: Læse og skrivestøttende teknologi - NET

Type: Modul

ECTS: 10

Tilmeld

Lær at udrede behovet for læse- og skriveteknologi på baggrund af skriftsprogsvanskeligheder

 • Få overblik over hjælpemiddellovgivning, bevillings- og dispensationsmuligheder.
 • Iværksæt individuel læse- og skriveundervisning med anvendelse af læse- og skriveteknologi.

Modulet Læse og skrivestøttende teknologi har til formål at gøre dig til specialist i udredning, lovgivning og iværksættelse af læse- og skrivestøttende teknologiske tiltag for

elever. Dette forudsætter et holistisk blik på skiftsprogsvanskeligheder samt mulighederne for hjælpemidler, bevilling og dispensation. Du vil også komme til at arbejde med vejledning og samarbejde om skriftsproglige problematikker.

Du vil ikke kun få en forståelse for skriftsprogsvanskeligheder i skolen, men i et helt livsperspektiv for den enkelte elev. Dermed vil din mulighed for at vejlede og undervise i anvendelse af læse- og skrivestøttende teknologi være langsigtet og inddrage brugbare læse-, stave- og skrivestrategier.

Det får du indsigt i på dette modul:

 •     Målgruppen for læse- og skriveteknologi.
 •     Skriftsprogsvanskeligheder set i et livsperspektiv, herunder hjælpemiddellovgivning, bevillings- og dispensationsmuligheder.
 •     Udredning af behov for læse- og skriveteknologi.
 •     Analyse, vurdering og udvælgelse af læse- og skriveteknologi.
 •     Planlægning og gennemførelse af individuel læse- og skriveundervisning med anvendelse af læse- og skriveteknologi.
 •     Planlægning og gennemførelse af individuel undervisning i læse-, stave- og skrivestrategier som understøtter anvendelse af læse- og skriveteknologi.
 •     Løbende evaluering af deltagerens udbytte af anvendelse af læse- og skriveteknologi.
 •     Vejledning og samarbejde i relation til valg og anvendelse af læse- og skriveteknologi.

Modulet er et af valgmodulerne i Diplom i pædagogik men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at gøre læse- og skrivestøttende teknologi mere tilgængelig for elever med skrivesproglige vanskeligheder. Det er også en fordel, hvis du har interesse for det tværfaglige arbejde med it-didaktik og pædagogik.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende  

 • kan på grundlag af opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder og læse- og skriveteknologi reflektere didaktisk over brugen af it-baserede læremidler og læse- og skriveteknologi i læse-, stave- og skriveundervisningsforløb samt i anden fagundervisning.
 • kan identificere og analysere elevers og kursisters behov for teknologiunderstøttelse af læse-, stave- og skriveprocesser i uddannelse, beskæftigelse eller privatliv.
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb i læsning, stavning og skrivning med velbegrundet inddragelse af it-baserede læremidler og/eller læse- og skriveteknologi.
 • kan vejlede elever og kursister samt relevante fagfolk og nøglepersoner om udvælgelse og anskaffelse af relevant læse- og skriveteknologi samt muligheder og behov for dispensationer eller særlig undervisningstilrettelæggelse.
 • kan analysere og vurdere organisatoriske forhold med betydning for implementering og udvikling af it-baserede undervisnings- og støttetiltag.