Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Naturfagenes sammenhæng og indhold

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Naturfagsvejleder

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at skabe sammenhæng, udvikling og kontinuitet i naturfagsundervisningen i skolen

 • Lær at arbejde med naturfagenes kendetegn, arbejdsmetoder og tankegange samt vejledning af kolleger og ledelse.

Naturfagene har gode muligheder for tværfaglige samarbejder både i skolen og uden for de vante rammer, så eleverne får udviklet og testet deres naturfaglige viden i praksis. Med dette modul lærer du at udvikle undervisningen mod en mere kompetencemålsat undervisning ved at facilitere det naturfaglige samarbejde på tværs af fag og ved at inddrage eksterne læringsmiljøer.

For at du, i samarbejde med kolleger, kan vurdere og begrunde, hvorledes der kan opbygges en kompetencebaseret undervisning, kræver det, at du kan analysere og vurdere undervisning, fysiske læremidler, digitale læremidler og artefakter. Det lærer du med udgangspunkt i en kompetencemålsat undervisning, hvor du, sammen med kolleger og ledere, arbejder med børns og elevers udvikling af blandt andet tænkning og begreber samt kognitive taksonomier. Det skaber tilsammen en naturlig sammenhæng, kontinuitet og progression i undervisningen i naturfag.

Du lærer, på et fagdidaktisk grundlag, at inspirere og vejlede kolleger og ledelse i, hvordan I kan skabe progression og kontinuitet i naturfagsundervisningen på skolen. Det gælder på alle niveauer; fra førskolen til indskolingen og siden fra udskolingen til ungdomsuddannelserne.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • at initiere og udvikle det naturfaglige samarbejde på kryds og tværs af skolens fagrække og at udvikle skolens naturfaglige undervisning. 
 • at analysere og vurdere undervisning, fysiske læremidler, digitale læremidler og artefakter i samarbejde med kollegateams. 
 • at udvikle din undervisning mod en mere kompetencemålsat undervisning, hvor der skabes grundlag for tværfaglige, projektbaserede undervisningsforløb.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at styrke undervisningen i naturfag ved at arbejde mere kompetencemålsat og inddrage andre fag eller læringsmiljøer i undervisningen. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende 

 • kan påtage sig ansvar for og være initiativtager til naturfagligt samarbejde på kryds og tværs af skolens fagrække og udvikling af skolens naturfaglige undervisning, f.eks. kontakt til eksterne læringsmiljøer. 
 • kan på et fagdidaktisk grundlag inspirere og vejlede kolleger og ledelse i forbindelse med arbejdet for at skabe progression og kontinuitet i naturfagsundervisningen på skolen og sikre progression og sammenhæng fra førskolen til indskolingen og siden fra udskolingen til ungdomsuddannelserne. 
 • kan i samarbejde med kollegateams analysere og vurdere undervisning, læremidler, inklusive digitale, og artefakter for at kunne udvikle undervisningen mod en mere kompetencemålsat undervisning, hvor der skabes grundlag for tværfaglige projektbaserede undervisningsforløb. 
 • kan i samarbejde med kolleger trække på viden om og udvikle undervisning, der inkluderer og udfordrer alle elever. 
 • har viden om og kan sammen med kolleger reflektere over, hvorledes de naturfaglige delkompetencer kan udfoldes i undervisningen. 
 • har indsigt i og kan sammen med kolleger reflektere over, hvorledes viden om børns og elevers udvikling af blandt andet tænkning og begreber samt kognitive taksonomier kan medtænkes i undervisningen f.eks. i arbejdet med at skabe sammenhæng, kontinuitet og progression i undervisningen. 
 • kan i samarbejdet med kolleger vejlede om, hvorledes der kan skabes sammenhæng, kontinuitet og progression i undervisningen på de forskellige klassetrin på egen skole. 
 • kan i samarbejdet med kolleger vurdere og begrunde, hvorledes der kan opbygges en kompetencebaseret undervisning og anvende dette til at udvikle konkret undervisning på skolen.