Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Patientologi - den tilskadekomne patient

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Akutmodtager- og behandlerfunktion FAM

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få teoretiske og praktiske kompetencer til at arbejde med behandling af tilskadekomne patienter

 • Bliv i stand til at varetage sygepleje og selvstændigt behandle lettere tilskadekomne patienter.
 • Opnå kompetencer til at udvikle sygdoms- og behandlingsforløb.

Arbejder du som sygeplejerske på en skadestue eller i almen praksis? Og har du gennemført basismodulet i akutsygepleje? Så er dette modul lige noget for dig.

Tilskadekomne patienter har meget forskelligeartede skader og problemstillinger med sig, når de kommer ind på skadestuen eller i den almene lægepraksis. Som sygeplejerske skal du være klar til at kunne hjælpe, uanset hvilken behandling de har brug for. På dette modul sætter vi derfor fokus på patientologi med den tilskadekomne patient som omdrejningspunkt. Dét giver dig kompetencerne til at kunne varetage funktionen som behandlersygeplejerske.

På modulet udvider du din forståelse for menneskers oplevelse af at leve med sygdom, og du lærer hvordan forskellige livsfænomener kan ses i korte forløb med tilskadekomne patienter. Du bliver i stand til at kunne forholde dig kritisk og analyserende til tilskadekomne patienters adfærd og til din egen funktion som behandlersygeplejerske.

Du vil gennem modulet erhverve dig selvstændige kompetencer i forhold til velafgrænsede problemstillinger med henblik på varetagelse af funktionen som behandlersygeplejerske. Efter modulet er du i stand til selvstændigt at behandle lettere tilskadekomne patienter.

Du bliver præsenteret for ny evidensbaseret viden relateret til sygdomslære, behandling og efterbehandling. Der vil i forløbet være tilrettelagt studieaktiviteter, der gør det muligt for dig at arbejde med dine faglige kompetencer i praksis, således at du kan bidrage til fortsat udvikling af din praksis.

Det lærer du på modulet:

 • Få styrket dine dine kompetencer til at udvikle sygdoms- og behandlingsforløb.
 • Udvide din forståelse for menneskers oplevelse af at leve med en sygdom. Herunder hvordan livsfænomener ses i korte forløb med tilskadekomne patienter.
 • At forholde dig kritisk og analyserende til tilskadekomne patienters adfærd. 
 • Få styrket din faglige viden inden for specialiseret sygdomlære. Lær bl.a. om:
  • Patienter med ortopædkirurgiske lidelser, frakturlære, led- og bløddelsskader, skade og fraktur af hofte og knæ, fraktur af tæer, fødder/ankler.
  • Patienter med fraktur af underarm, håndled og håndskader.
  • Patienter med skade og fraktur af clavicula, skulder og albue.
  • Patienter med tand- og mundskader, øjenskader.
  • Patienter med fremmedlegemer i øre, næse og hals, næseblødning og septumhæmatom.
 • Øv dine kompetencer i at analysere radiologi og røntgenhenvisninger samt i at undersøge, håndtere og dokumentere sårskader, suturering, HIV-profylakse, tetanus- og hepatitisvaccination.
 • Få styrket dine kompetencer i journaloptagelse og journalføring.
 • At analysere og forholde dig kritisk til funktionen som behandlersygeplejerske.

Modulet er et valgmodul på Sundhedsfaglig diplom - i professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Vil du læse mere om den sundhedsfaglige diplomuddannelse i professionspraksis med fokus på akutsygepleje, kan du gøre det i folderen her.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder med tilskadekomne patienter i skadestueafsnit eller f.eks. i almenpraksis, infirmeri m.m., og som har gennemført basismodulet i akutsygepleje.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.