Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Projektledelse (Diplom i ledelse)

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Lær at varetage opgaven som leder af projekter eller stå for projektorganisering

 • Udvid din forståelse for de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter og projektledelse. 

Undgå at dine projekter løber løbsk. Få de teoretiske og metodiske værktøjer, der kan hjælpe dig med at holde dine projekter på sporet, når du samtidig skal tage højde for organisationskulturen, relationer internt i organisationen og de mange andre vilkår, som projektledelse foregår under.

Med modulet Projektledelse styrker du ikke kun din egen praksis som leder, men bliver en vigtig brik til at hjælpe virksomheden og organisationen med at nå sine mål. Du bliver samtidig bedre til at effektivisere driften, styrke interessevaretagelse, styre økonomien, alt imens du navigerer efter organisationens værdier.

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Teorier, begreber og metoder om projektledelse. 
 • Hvordan du anvender metoder og redskaber vedrørende projektledelse med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår. 
 • Hvordan du formidler og vurderer konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skaber fremdrift i egne projekter. 
 • Metoder til at varetage ledelse af projekter i forhold til virksomhedens og organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier med videre. 
 • Du udvikler egen praksis i forbindelse med projektledelse. 

 Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der til daglig arbejder som projektleder, eller skal til at gøre det. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter. 

 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 

 • Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 
 • Teorier, begreber og metoder om projektledelse og kan reflektere over anvendt praksis. 


Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

 • Anvende metoder og redskaber vedrørende projektledelse med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår. 
 • Formidle og vurdere konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skabe fremdrift i egne projekter. 


Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Varetage ledelse af projekter i forhold til virksomhedens og organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier m.v. 
 • Udvikle egen praksis i forbindelse med projektledelse

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

Projektledelse (Diplom i ledelse)

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information