Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Projektledelse - metoder og værktøjer

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 10

Tilmeld

Få de essentielle metoder og alsidige værktøjer til at lede projekter

 • Lær hvordan, du analyserer og estimerer omfanget og ressourcekravet til et projekt
 • Få teorier, metoder og værktøjer til at organisere og lede en lang række forskellige projekter

Vil du skabe de ønskede resultater for dine projekter? Som projektleder er det dit ansvar, at projekterne kommer sikkert i havn – uden at gå over tid eller budget. På dette modul lærer du at håndtere relevante værktøjer til analyse, strukturering, planlægning, styring og dokumentation af dine og organisationens projekter.

Projekter er uforudsigelige, fordi de er komplekse. Personer, teknik eller organisationer gør sjældent, som du forventer. Med de rette analyser, planlægning og tilgange kan du dog mindske risici meget, inden projektet bliver søsat. Når dit projekt derefter er på åbent hav, så er der andre værktøjer, som bedre kan sikre den korrekte allokering af ressourcer.

De metoder og værktøjer vil du alle stifte bekendtskab med på modulet, og du vil lære samt diskutere – med udgangspunkt i dit arbejde og praksis – hvilke der giver mest mening for dig. Du vil dermed udvikle din egen praksis i relation til projektledelse.

Projektledelse er ikke bare overblik, men også evnen til at håndtere situationer som projektleder. Det kan være samarbejds-, krise- eller hverdagssituationer. Du skal kunne agere med konduite, og agere ud fra din rolle som projektleder. Det vil du også gennemgå på modulet.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få indblik i projektledelsens anvendte teori, metode og praksis samt at anvende korrekt fagterminologi.
 • Hvordan du håndterer komplekse og udviklingsorienterede projektledelsesopgaver.
 • Lær om projektorganisering, projektledelser som arbejdsform og forskellige typer og skabeloner til projekter.
 • Hvordan du etablerer, planlægger, estimerer, styrer, evaluerer og opfølger på projekter. Kort sagt alle ledelseselementer af et givent projekt.
 • Lær at analysere både økonomi og interessenter på projekter, så du kan undgå eller mindske ubehagelige overraskelser på projekter.
 • Hvilke forskellige former og metoder der er til evaluering af projekter, og hvordan den afhænger af projektets type og model.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder formentlig allerede med projektledelse i større eller mindre grad, men ønsker at styrke din faglighed specifikt inden for projektledelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Formålet er at give en samlet opkvalificering og professionalisering af deltagernes projektlederfærdigheder, således at projektlederen kan skabe de ønskede resultater for projekter. At give de studerende overblik over metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde samt give det teoretiske grundlag for at arbejde effektivt som projektleder- og deltager. Modulet skal udvikle de studerendes evne til at anvende projektarbejdsformen og kunne håndtere relevante værktøjer til analyse, strukturering, planlægning, styring og dokumentation af projekter. 

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Skal have viden om projektledelsens anvendte teori, metode og praksis samt kunne anvende korrekt fagterminologi
 • Skal indenfor projektledelsesfeltet have viden om og kunne reflektere over relevante teorier og metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • Skal have forståelse for samt kunne reflektere over anvendelsen af de præsenterede værktøjer i praksis

Færdigheder

 • Skal kunne anvende projektledelsesmetoder og -værktøjer til indsamling og analyse af information, og vil mestre de færdigheder, der knytter sig til at beskæftige sig med projektledelse
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praksisnære projektledelsesproblemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger
 • Skal kunne formidle praksisnære og faglige projektledelsesproblemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og ledelsen både skriftligt og mundtligt på en professionel måde
 • Skal kunne anvende metoder og værktøjer til analyse, strukturering, planlægning, styring, dokumentation og evaluering af projekter
 • Skal kunne begrunde valg og fravalg af relevante teorier, metoder og værktøjer indenfor projektledelse.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede projektledelsessituationer i arbejdsrelationer
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt projektsamarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af den professionelle etik
 • Skal kunne udvikle egen praksis i relation til projektledelsesområdet
 • Skal kunne bringe fagets færdigheder i anvendelse i egen organisation
 • Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis herunder inddrage relevante aktører
 • Skal kunne diskutere projektets uforudsigelige og komplekse sammenhæng og drage konsekvenser af dette

Indhold

Hovedindholdet er:

 • Projektorganisering
 • Projektledelse som tværfaglig arbejdsform
 • Projekttyper og –modeller
 • Projektetablering, -planlægning, -estimering, -styring, -evaluering og –opfølgning
 • Projektøkonomi og interessentanalyser
 • Projektevalueringsformer og -metoder
   
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.