Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sammenhængende indsats for sindslidende

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i psykiatri

ECTS: 5

Fagområde: Valgmodul - Diplom i psykiatri

Tilmeld

Lær hvordan du kan skabe kontinuitet og sammenhæng i behandlingen af og indsatsen for sindslidende

 • Tag ansvar for at koordinere samarbejdet med den sindslidende og relevante samarbejdspartnere.
 • Anvend teorier om netværk, kommunikation og gruppeprocesser i dit daglige arbejde.

Det kan være voldsomt at få frataget noget af sin selvstændighed og frihed i forbindelse med en sindslidelse. Derfor er det vigtigt, at du kan skabe sammenhæng og mening i den indsats, som omgiver patienter og borgere med sindslidelser. Det lærer du på dette modul.

På modulet får du overblik over den komplekse indsats for sindslidende og viden om juridiske rammer og strategier. Med dem kan du formidle de muligheder og begrænsninger, som sindslidende og deres pårørende har. Det vil skabe en følelse af kontinuitet og mening i både indsatsen og hverdagen.

Du vil også lære at udvikle din egen praksis og træffe begrundede beslutninger ved at anvende relevant forsknings- og udviklingsarbejde. Dine beslutninger og praksis skal selvfølgelig formidles til partnere og fagfæller, og derfor får du også kompetencer til at analysere og formidle relevante problemstillinger og handlemuligheder på tværs af sektor- og faggrænser.

Modulet vil derfor ikke bare styrke din egen praksis, men i særlig grad gøre dig i stand til at indgå i samarbejde og udviklingsarbejde til fordel for den sindslidende.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan iværksætte forskellige indsatser og samarbejde i forhold til sindslidende. 
 • Se din professionelle opgave, organisering og samarbejde i relation til sundhedspolitiske, sociale og pædagogiske strategier. 
 • Lær at anvende teorier om netværk, kommunikation og gruppeprocesser i dit daglige arbejde. 

Modulet er et valfrit modul på Diplom i psykiatri, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Du vil gerne skabe en mere sammenhængende indsats for sindslidende, men du mangler de faglige kompetencer til at se, hvordan du kan gøre det i praksis. Med dette modul lærer du både at tilpasse din egen praksis og samarbejde med partnere og pårørende i forhold til at skabe mere sammenhæng og kontinuitet.
 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Valgmodulets fokus er at bidrage til, at der kan skabes kontinuitet og sammenhængende indsats for sindslidende i forskellige tværfaglige og organisatoriske perspektiver. Modulet giver kompetence til at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde til fordel for sindslidende.

Læringsmål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 

Viden

 • kan reflektere over kompleksiteten i den sammenhængende indsats for sindslidende. 
 • har viden om relevante juridiske rammer. 
 • har indsigt i nationale, regionale og kommunale strategier for sammenhængende indsats og kan reflektere over disse. 

Færdigheder

 • kan anvende relevant forsknings- og udviklingsarbejde i den sammenhængende indsats. 
 • kan analysere og formidle relevante problemstillinger og handlemuligheder på tværs af sektor- og faggrænser.
 • kan træffe og begrunde beslutninger omhandlende sammenhængende indsats for sindslidende. 

Kompetencer 

 • kan påtage sig ansvaret for samarbejde med sindslidende og andre relevante samarbejdspartnere, så der skabes en sammenhængende indsats for sindslidende. 
 • kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og udviklingsarbejde til fordel for sindslidende. 

Indhold 

 • Forskellige indsatser og samarbejde i forhold til sindslidende.
 • Den professionelles opgave, organisering og samarbejde set i relation til sundhedspolitiske, sociale og pædagogiske strategier. 
 • Teorier om netværk, kommunikation og gruppeprocesser.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en individuel prøve med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.