Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 5

Tilmeld

Få metoder og viden til at undersøge sundhedsfaglig praksis

 • Få baggrund for at bruge videnskabelige undersøgelser til at udvikle din egen sundhedsfaglige praksis. 
 • Få indsigt i metoder til at undersøge sundhedsfaglig praksis. 

Uanset om du arbejder på sygehus, i mindre private klinikker, sundhedshuse eller lignende, er der brug for at udvikle den sundhedsfaglige praksis. På den måde sikrer du, at dine behandlinger, undersøgelser og din måde at behandle patienter, klienter med videre på fungerer bedst muligt. Og du kan tilpasse din praksis til den nyeste viden på området.  

For at gøre det er det nødvendigt, at du kan undersøge sundhedsfaglig praksis korrekt og benytter de rigtige videnskabelige metoder. Samt at du kan vurdere videnskabelige undersøgelser i forhold til, hvordan de passer ind i din praksis.  

På modulet Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis får du den baggrundsviden, som gør, at du kan forstå, hvordan man laver udviklingsprojekter, og du kan udvikle dine egen kritisk konstruktive forståelse af konkrete forskningsprojekter.  Du kommer til at reflektere over sammenhænge mellem en undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder. Og du lærer at analysere, vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater.  

Det kan du bruge ikke alene inden for dit eget praksisfelt, men også til at indgå i udviklingsarbejde sammen med andre professionelle - med samme sundhedsfaglige baggrund som din egen - eller på tværs af faggrænser.   

Det lærer du på modulet: 

 • Kvalitative metoder, for eksempel interview, observation og diskursanalyse. 
 • Kvantitative metoder, for eksempel spørgeskema.  
 • Teorier om udviklingsarbejde. 
 • Hvad ansvarlig forskningspraksis indebærer. 
 • Kritisk konstruktiv forståelse af konkrete forskningsprojekter. 

Modulet er et obligatorisk modul på:

Modulet kan også taget selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre ansatte i sundheds- og socialsektoren. Modulet Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis er for dig, som ønsker at kunne bruge både egne og andres undersøgelser af sundhedsfaglig praksis til at udvikle egen praksis.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Modulet indeholder forskellige metoder til undersøgelse af den sundhedsfaglige praksis. Der fokuseres på udvalgte kvalitative og kvantitative metoder, herunder sammenhængen mellem undersøgelsens formål, metode og anvendelsesmuligheder. 

Læringsmål 

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 

Viden 

 • har viden om og forståelse af forskellige metodetilgange til at undersøge sundhedsfaglig praksis. 
 • kan reflektere over mulige sammenhænge mellem en undersøgelses formål, genstand, metode og anvendelsesmuligheder. 

Færdigheder 

 • kan analysere, vurdere og formidle egne og andres undersøgelsesresultater. 

Kompetencer 

 • kan indgå i mono- og tværfagligt udviklingsarbejde. 

Indhold 

 • kender kvalitative metoder, fx interview, observation og diskursanalyse. 
 • kender kvantitative metoder, fx spørgeskemaer og observationer. 
 • kan arbejde med udvalgte undersøgelser. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen.