Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Vejledning og organisatoriske læreprocesser

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Medier og kommunikation

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at arbejde professionelt med læring og pædagogisk udvikling og innovation 

 • Bliv klædt på til at lede projekter om videndelings-, lærings- og forandringsprocesser i pædagogiske organisationer. 

Hvordan arbejder du med pædagogisk udvikling i en organisation? Med dette modul får du ikke kun noget af den nyeste forskningsbaserede viden om kommunikationsteori og læreprocesteori, du bliver også klædt på til at igangsætte og gennemføre vejlednings- og udviklingsopgaver i organisationen.  

Du kommer til at stifte bekendtskab med projektledelse i relation til pædagogiske udviklingsprocesser og innovation, og du kan dermed understøtte pædagogisk udvikling i organisationer med undersøgelser, facilitering af processer og vejledning af kolleger og medarbejdere.  

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du finder de indsatsområder, hvor en udviklings- eller procesindsats er givet bedst ud. 
 • Hvordan du faciliterer de nødvendige forandrings- eller vejledningsprocesser for at skabe den bedst mulige pædagogiske praksis. 
 • Hvordan du leder et projekt inden for det pædagogiske område med hensyntagen til kultur og lokale organisatoriske kontekster. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der arbejder med pædagogik og ønsker at varetage funktionen som læringsvejleder eller har interesse i udvikling af læringsmiljøer.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende 

 • kan igangsætte, gennemføre, vurdere og begrunde vejlednings- og udviklingsopgaver i organisationen i relation til aktuelle indsatsområder på baggrund af forskningsbaseret viden. 
 • kan udvikle undersøgelses- og evalueringstiltag i forhold til organisationskultur samt vejlednings- og udviklingsopgaver. 
 • har viden om vejledningsteorier og -metoder. 
 • har viden om grundlæggende teorier og principper for organisations- og skoleudvikling. 
 • har indsigt i kommunikationsteori og læreprocesteori. 
 • kan reflektere over vejledningsteori og metoder relateret til vejledning af det pædagogiske personale i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis. 
 • kan vurdere og anvende relevante metoder og værktøjer til projektledelse. 
 • kan understøtte videndelings-, lærings- og forandringsprocesser i lokale organisatoriske kontekster. 
 • kan facilitere processer og vejlede kolleger i udvikling af pædagogisk praksis.