Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Vejledningsmetoder og -processer

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Vejledning og supervision

Tilmeld
Missing custom block.

Specialisér dig i vejledning og bliv en nøgleperson i forhold til at håndtere interventioner  

 • Lær at tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb og vejledningsprocesser. 
 • Få indsigt i vejledningsteori og lær at håndtere de metoder og processer, som ligger til faget. 

Vil du specialisere dig i vejledning? Så er modulet i vejledningsmetoder og -processer det oplagte valg i forhold til at få både teori og metodisk specialisering i vejledning inden for dit fag.  

Vejledning er afhængig af kontekst. På modulet lærer du derfor at identificere og arbejde med de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, som du eller dine fagfæller indtager i vejledningssituationer og -processer. Det giver dig også bedre mulighed for at vurdere, vælge og begrunde de rette interventionsmetoder i vejlednings- og procesledelse.  

Samtidig får du værktøjerne til at udvikle din praksis ved at reflektere over de interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer, som du eller fokuspersoner indtager i vejledning. Den refleksion kan både foregå alene eller med fagfæller og fokuspersoner. 

Du kan, ved modulets afslutning, med din faglige indsigt og nye kompetencer facilitere et læringsmiljø, som er både anerkendende og lærende, og hvor der er fokus på etiske problemstillinger. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du tilrettelægger, leder og evaluerer vejledningsforløb.  
 • Lær at skabe et anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger. 
 • Få indsigt i interventionsmetoder på individ- og gruppeniveau og lær, hvordan du vurderer, vælger og begrunder valget af interventionsmetode.  
 • Lær at reflektere over og håndtere interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du vil gerne arbejde med vejledning eller gør det måske allerede. Med dette modul får du den teoretiske ballast og metodiske indsigt til at udvikle din praksis og løfte din faglighed inden for vejledning. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål 

Den studerende 

 • kan tilrettelægge, lede og evaluere vejledningsforløb.  
 • kan analysere, evaluere og udvikle procesledelse af vejledningsforløb.  
 • kan reflektere over og håndtere interaktionsprocesser, positioneringer og magtrelationer i samarbejde med fagfæller og fokuspersoner. 
 • har viden om vejledningsteori, -metode og -processer.  
 • har indsigt i interventionsmetoder på individ- og gruppeniveau.  
 • kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og -metoder. 
 • kan vurdere, vælge og begrunde interventionsmetoder i vejlednings- og procesledelse.  
 • kan anvende vejledningsmetodiske færdigheder i en læringsorienteret kontekst.  
 • kan facilitere et anerkendende og udfordrende læringsmiljø med opmærksomhed på etiske problemstillinger. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.