Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Situeret parathed - en forudsætning for vellykket undervisning

Tirsdag den 28. april forsvarede Roland Hachmann sin ph.d. i 100% corona style. Næsten 60 forskere, kollegaer, venner og familie var logget ind på Zoom for at blive klogere på, hvordan lærerstuderende anvender deres viden fra Læreruddannelsen i skolernes klasselokale.

Publiceret:

Forsvaret var det første online Ph.d.-forsvar på Institut for Design og Kommunikation, indledte ordstyrer og Institutleder Marianne Wolff Lundholt fra SDU.

Med alle deltagere på mute præsenterede Roland Hachmann herefter sit forskningsarbejde i en kondenseret udgave. Han gav et overblik over sine forskningsbidrag, præsenterede sine forskningsspørgsmål, fokuserede på tre centrale begreber, kom rundt om ph.d.’ens design og afsluttede med sine væsentligste fund præcis da de 30 tilladte minutter var gået.

En grundudfordring for det professionsdidaktiske felt

Den faglige nysgerrighed bag ved Rolands ph.d. ligger i en grundudfordring for det professionsdidaktiske felt og særligt Læreruddannelsen - nemlig hvordan det, som de studerende lærer i undervisningens på Læreruddannelsen i én sammenhæng, kan anvendes i en anden sammenhæng i undervisningen på skolerne.

Så, hvordan tager lærerstuderende deres viden med ud i praksis? For at blive klogere på det, har Roland Hachmann de seneste tre år fulgt to hold lærerstuderende på et danskfagligt modul om mundtlighed gennem to semestre. De studerende vekslede mellem undervisning på Læreruddannelsen og afprøvning af deres faglige viden i praksis i en 5. og 6. klasse.

Situeret parathed som nyt begreb

Et af Rolands væsentligst fund er situeret parathed som nyt begreb. Situeret parathed omfatter de forudsætninger de lærerstuderende har, når de indgår i nye situationer, hvor de forhandler deres positioner ud fra, deres forhåndsviden, erfaringer eller særlige faglige viden. Ved gentagne gange at forhandle disse positioner,  udvikler de en række detagelsesmønstre, som transformeres i forhold til situationens betingelser.

Når de studerendes situerede parathed kommer i spil, sker det i en vekselvirkning mellem deres faglige viden fra Læreruddannelsen og den undervisningssituation, de står i. Her skal de være i stand til at genkende ligheder og forskelle og se muligheder og begrænsninger for de aktiviteter, de underviser eleverne med afsæt i deres uddannelse.

Roland Hachmann.

Lektor og ph.d. studerende

Den faglige transformation skal ske, mens den realiseres

Ph.d.’ens resultater viser, at de studerende på de to danskhold har brug for en situeret parathed for at kunne beherske undervisningen i klasselokalet i praksis. Situeret parathed er en forudsætning for en faglig transformation af viden, hvor de studerende skal være i stand til at omskabe, ændre og designe i processen - mens det er i sin realisering.

Livlig og dybdegående kritik

Professor og Rektor Lene Tanggaard Pedersen fra Designskolen i Kolding var en af forsvarets opponenter. Sammen med de to øvrige opponenter bidrog hun til en livlig og dybdegående kritik og faglig dialog.

Hun fremhævede Rolands omfangsrige og grundige arbejde med at skabe overblik over udviklingen indenfor transferforskningen, og var begejstret for at ph.d.’ens fokus på den faglige udvikling af lærerstuderende. Ud-viklingen af et nyt begreb som situeret parathed tog hun som en kvalitetstegn. Til slut udfordrede hun Roland til et fremtidigt forskningsfokus på i hvilket felt situeret parathed ligger.

Klappeikoner og lykønskninger

Mens bedømmelsesudvalget voterede, fordybede Roland sig i deltagerne på Zoom og udtrykte lettelse over at være nået så langt. Da formand for bedømmelsesudvalget Lektor Stig Børsen Hansen fra SDU tonede  frem på Zoom igen, var det med en positiv votering.

- Vi har diskuteret, hvad vi har hørt i dag, og vi vurderer, at du har dokumenteret, at kravene er opfyldte. Vi indstiller ph.d.’en til Akademisk råd. Tillykke, Roland.

Klappeikonerne på Zoom spredte sig herfra, mens alle slog kamera og lyd til for at lykønske Roland med den nye ph.d.-grad.

- Tak til bedømmelsesudvalget og alle andre for den meget behagelige stemning og gode konkret spørgsmål. Det har I gjort rigtig godt. Formatet har fungeret overraskende godt i forhold til, at det var digitalt. Det har været en fornøjelse og tusind tak for det - selvom jeg vil hellere vil have været i samme rum som jer, sluttede en smilende Roland Hachmann.

1. juni starter Roland Hachmann i en post.doc stilling inden for området Computational Thinking. Stillingen er et samarbejde mellem UC SYD og SDU.

Se Rolands forsvar her og hent ph.d. afhandlingen her 

Fakta om ph.d.’en

Ph.d.-afhandlingen er et design-baseret forskningsprojekt og har titlen: ”Didaktisk design for transformationer af faglig viden - en undersøgelse af lærerstuderendes transformationer af faglig viden mellem professionsuddannelse og -praksis”.
 
Roland Hachmann har været indskrevet på Institut for Design og Kommunikation på Det Humanistiske Fakultet på SDU.

Bedømmelsesudvalget bestod af:

 • Lektor Stig Børsen Hansen, SDU (formand)
 • Professor og Rektor Lene Tanggaard Pedersen, Designskolen Kolding
 • Førsteamanuensis Ann-Thérèse Arstorp, Høgskolen i Østfold

Hovedvejleder: Professor Nina Bonderup Dohn
Ordstyrer: Institutleder Marianne Wolff Lundholt, SDU

Kilder: