Gå til hovedindhold

Studieformer - hvad passer til dig?

Det er vigtigt, at du trives med uddannelsens studieform.   

Det er ofte afgørende for vores valg af uddannelse, hvilke jobs vi kan se os selv i og hvilken karriere vi drømmer om. Men selvom en fremtidig karriere er målet med, at du taget en uddannelse, så er det også vigtigt, at du trives, mens du tager uddannelsen. Derfor kan det være godt at overveje, hvilken ​studieform der passer til dig. Er du f.eks. til forelæsninger eller holdundervisning og dialog? 

Hvilke studieformer møder du

Her kan du se eksempler på, hvilke studieformer du møder hos UC SYD. Noget foregår sammen med din underviser, andet er selvstændigt arbejde, i projektgrupper eller finder sted ude i virkeligheden (praktikken).

Dialogbaseret undervisning

På UC SYD er undervisningen dialogbaseret og foregår på mindre hold. Det betyder også, at du kommer tæt på dine medstuderende og dine undervisere - og at de kommer tæt på dig. På universiteterne består undervisningen primært af forelæsninger på større hold. Du skal derfor overveje, hvad du er mest til.

På UC SYD vil du opleve forskellige former for undervisning:

 • holdundervisning
 • workshops
 • projektarbejde
 • tværfaglig undervisning
 • øvelser
 • vejledning og feedback
 • simulationstræning (vi afprøver teorien i opstillede situationer)
 • laboratoriearbejde (læser du til fx bioanalytiker foregår en del af undervisning i vores laboratorier)
Gruppearbejde

En vigtig studieform hos os er gruppearbejde. Vi bliver udfordret både fagligt og personligt, når vi arbejder sammen med andre, og det er med til at udvikle os. Du kommer  tæt på dine medstuderende, og det er med til at give et stærkt studiemiljø.

Samtidig er gruppe- og projektarbejde, også på tværs af uddannelserne, og det at kunne samarbejde med andre en vigtig del af dit fremtidige arbejdsliv. 

Du vil opleve forskellige former for gruppearbejde:

 • Studiegrupper
 • Gruppeopgaver
 • Dialogfora
 • Projektarbejde
 • Feedback
Selvstudie

Det er vigtigt at kunne samarbejde, men det er også vigtigt at kunne arbejde selvstændigt. Derfor foregår en del af undervisningen hos os som selvstudie.

Selvstudie kan være:

 • Forberedelse af undervisning
 • Forberedelse af eksamen
 • Opgaveskrivning
 • Fremlæggelse
 • E-læring
 • Litteratursøgning
Praktik

UC SYD's uddannelser er praksisnære. Det betyder, at du får både en stærk teoretisk viden, og at du lærer, hvordan teorien kan omsættes og anvendes i virkeligheden. Det er det vi kalder praksisnær uddannelse.

Uanset hvilken af vores uddannelser du vælger, skal du  i praktik, så du får konkret erfaring indenfor det felt, du uddanner dig til. Du vil også komme til at arbejde med reelle problemstillinger fra den virkelige verden. På den måde vil du som nyuddannet have konkret erfaring at skrive på dit CV.

Læs også: Hvad er en professionsbachelor?

 

 

 

Det er fedt det her med, at jeg allerede har noget erfaring gennem praktikken, selvom jeg er helt nyuddannet.

Nikolaj, fysioterapeutstuderende på UC SYD