Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

O&M - Orientering og Mobility

Få viden og teknikker til at hjælpe svagtseende og blinde med at kunne komme rundt 

 • Få indsigt i viden og teori om de forhold, som påvirker svagtseendes og blindes muligheder for at færdes i den fysiske verden. 
 • Lær at rådgive om og sammensætte specialpædagogiske undervisningsforløb, som hjælper blinde og svagtseende til at kunne komme rundt. 

At kunne komme rundt, hvad enten det er i hjemmet, hen at handle eller hos andre, åbner verden op og har stor betydning i dagligdagen.  

Med modulet O & M - Orientering og Mobility bliver du klædt på til at hjælpe blinde og svagtseende med at få optimale muligheder for at bevæge sig rundt i den fysiske verden.  

Mange forhold kan spille ind på den enkeltes forudsætninger og evner til at komme rundt. Du skal kunne udrede og vurdere den enkelte blindes og svagtseendes muligheder med hensyn til både individuelle evner og andre faktorer. Det kan for eksempel være psykologiske, sociale og holdningsmæssige. Du skal tilegne dig viden om perception og sansernes indvirken på evnen til at færdes i det fysiske miljø. Og om specialpædagogiske metoder, teknikker, strategier og kompenserende hjælpemidler som eksempelvis mobilitystokken. På den baggrund lærer du at vurdere og begrunde, hvilken metode og didaktik du skal bruge i specialpædagogiske undervisningsforløb. Det giver dig ballast til at rådgive både den blinde eller svagtseende og personer i dennes netværk og dermed øge den enkeltes mulighed for at bevæge sig rundt.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 • At rådgive og vejlede blinde eller svagtseende personer, deres netværk, herunder om tilgængelighed og indretning. 
 • At udrede, analysere og vurdere den enkelte blindes eller svagtseendes muligheder for at kunne færdes. 
 • Teori og specialpædagogiske metoder, teknikker og strategier samt om kompenserende hjælpemidler. 
 • Om perception og sansernes indvirken på evnen til at færdes for blinde og svagtseende. 
 • At håndtere og analysere komplekse problemstillinger herunder psykologiske, sociale og holdningsmæssige faktorer. 
 • At vurdere, reflektere over og begrunde metode og didaktik i synspædagogiske undervisningsforløb i O&M.

Vær opmærksom på:

Som studerende er det din og din arbejdsplads' opgave at finde en uddannet praksismentor, som kan hjælpe med de obligatoriske hjemmeøvelser undervejs i modulet.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med pædagogik og ønsker at specialisere dig inden for synspædagogik og synsrehabilitering.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål 

Den studerende:

 • kan forestå rådgivning og vejledning af personer med synsnedsættelse eller blindhed, deres netværk og tværprofessionelle samarbejdspartnere i spørgsmål om O&M, herunder tilgængelighed og indretning af det fysiske miljø.
 • kan udrede, analysere og vurdere mulighed for at kunne færdes med synsnedsættelse eller blindhed med udgangspunkt i synsfunktion, individuelle og kontekstuelle faktorer, herunder kompensationsbehov
 • har viden om teori og specialpædagogiske metoder, teknikker og strategier samt kompenserende hjælpemidler.
 • har viden om perception og sansernes indvirken på evnen til at færdes i det fysiske miljø med synsnedsættelse eller blindhed.
 • kan håndtere og analysere komplekse problemstillinger i O&M herunder psykologiske, sociale og holdningsmæssige faktorer.
 • kan vurdere, reflektere over og begrunde metode og didaktik i syns- og specialpædagogiske undervisningsforløb i O&M med kobling til (re)habiliteringsprocesser og mulighed for deltagelse i samfundslivet i henhold til relevant lovgivning.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Modulet afsluttes med en prøve med intern bedømmelse.  

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

O&M - Orientering og Mobility

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information

Modulet udbydes ikke i øjeblikket. Kontakt eventuelt den uddannelsesansvarlige.