Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Socialpædagogiske metoder

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i socialpædagogik

ECTS: 10

Tilmeld

Få metoderne til at identificere og håndtere socialpædagogiske udfordringer i forskellige sammenhænge

 • Lær hvordan du skaber overblik over en problemstilling, opstiller handlemuligheder og opnår målet med din praksis – lige meget hvilket speciale du arbejder med
 • Bliv rustet til at inddrage borgere, kolleger og samarbejdspartnere i din praksis

Lige meget om du arbejder i et botilbud, værested eller en anden socialpædagogiske foranstaltning, så skal du forstå, hvilken metode der er mest hensigtsmæssig at bruge i en given kontekst. Det er din metodiske værktøjskasse og metodeforståelse. Den får du udviklet på dette modul.

Lige meget om du arbejder med socialpsykiatrien eller med handicappede, så vil du støde på dilemmaer i din socialpædagogiske praksis. Dette modul klæder dig på til at opnå målet med din praksis - via handlemuligheder som du teoretisk og metodisk indøver - på trods af eventuelle problemstillinger.

Selv om din praksis ofte handler om at løse opgaver her-og-nu, så er der også mange planlægnings- og udviklingsopgaver i det socialpædagogiske arbejde. Med modulet i socialpædagogiske metoder er du bedre rustet til at indgå i det udviklingsarbejde med kolleger og eventuelle samarbejdspartnere.

Borgerinddragelse og samarbejde er ofte forudsætninger for den pleje eller behandling, som du skal yde. Og med modulet i socialpædagogiske metoder lærer du ikke bare at udvikle og tilpasse din praksis og metode. Du lærer også at inddrage borgere, kolleger og samarbejdspartnere i de overvejelser, som ligger forud for en handleplan. Din evne til at inddrage borgerne i din praksis, vil også gøre dem tryggere ved din behandling og pleje. Det er også et vigtigt formål med modulet.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du identificerer og undersøger socialpædagogiske dilemmaer og problemstillinger og opstiller handlemuligheder.
 • Lær at inddrage borgeren, kolleger og samarbejdspartnere i den socialpædagogiske praksis.
 • Hvordan du indgår i planlægnings- og udviklingsorienterede arbejdsprocesser med din viden om socialpædagogik.
 • Forstå sammenhæng mellem borgerens forudsætninger, borgerinddragelse og dit valg af mål og metode.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i socialpædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med udsatte børn og voksne, eller drømmer om at gøre det. Det kan eksempelvis være inden for socialpsykiatrien, i dagtilbud for børn med handicapintegration eller med borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

 • Kunne identificere og undersøge socialpædagogiske dilemmaer og problemstillinger og opstille handlemuligheder
 • Kunne inddrage borgeren i den socialpædagogiske praksis
 • Kunne indgå i planlægnings- og udviklingsorienterede arbejdsprocesser

For at opnå disse kompetencer skal den studerende: 

Viden:

 • Have viden om og anvendelse af socialpædagogiske metoder og teorier
 • have viden om socialpædagogiske dilemmaer og problemstillinger
 • have forståelse for sammenhæng mellem borgerens forudsætninger, borgerinddragelse og valg af mål og metode

Færdigheder:

 • Skal kunne vurdere, udvælge og anvende forskellige metoder i socialpædagogisk praksis i samarbejde med borgeren
 • Skal kunne undersøge, udvikle og evaluere metoder i socialpædagogisk praksis 
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og anvendte metoder til samarbejdspartnere og borgere.