Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Find den læseteknik, der passer til dig

Som studerende vil du opleve, at der er i perioder af dit studie er rigtig meget læsestof. Det kan virke helt uoverskueligt at skulle nå igennem mange siders læsning, men heldigvis kan du gøre meget for at gøre din læsning overskuelig.

Du kan sørge for at få skabt nogle gode studievaner, og du kan lære forskellige læseteknikker at kende, og bruge den teknik eller de teknikker, der passer bedst til dig.

Hvilken læseteknik skal jeg vælge?

Det er en god idé at afprøve mange forskellige læseteknikker. På den måde finder du ud af, hvilke teknikker, der giver dig det største udbytte. Ved at bruge læseteknikker får du:

  • Et hurtigere overblik over din tekst
  • Et bedre læringsudbytte ud af den tekst, du læser

Hvad vil du have ud af din læsning?

Inden du begynder at læse en tekst, er det en god idé at overveje, hvad formålet med din læsning er.

  • Skal jeg forstå teksten helt ned i detaljen?
  • Eller er det en tekst, der skal give mig et overordnet indblik i et emne?

Når du kender formålet med din læsning, kan du også bedre beslutte dig for, hvor grundigt teksten skal læses og hvor meget tid, du vil bruge på at forstå den.

Hvilke læseteknikker findes der?

Der findes fire læseteknikker, som er gode at kende, når du er studerende: Overblikslæsning, skimning, hurtiglæsning og studielæsning. 

Har du læse- og stavevanskeligheder? Så er der hjælp at hente.

Overblikslæsning

Overblikslæsning handler om hurtigt at få et overblik over teksten, for at finde ud af, hvad den handler om, og om du kan bruge den.

Når du vælger overblikslæsning som metode starter du hurtigt at lade øjnene glide ned over en side ad gangen. Du fanger overskrifter og markerede ord og får på den måde hurtigt en idé om, hvad teksten handler om. Herefter læser du tekstens indledning og konklusion, og kigger på eventuelle tabeller og illustrationer.

Overblikslæsning er især velegnet, når du selv skal udvælge tekster og teorier, som du kan bruge til at skrive opgaver. I stedet for at læse en tekst fra ende til anden, for så at finde ud af, at teksten ikke kan bruges, kan du hurtigt vælge teksten fra og i stedet afprøve en anden tekst (ud fra samme metode).

Skimning

Skimning er en læseteknik, der hjælper dig med både at få et overblik over teksten og at finde frem til steder i teksten, som du kan gå i dybden med. Du går altså ikke i dybden med hele teksten, men udvælger bestemte steder i din tekst, hvor du ønsker at gå i dybden.

Skimning er derfor også en teknik, der er mere grundig end overblikslæsningen. 

Først læser du tekstens indledning, konklusion og overskrifter, markerede ord, figurer og tabeller (ligesom du gør ved overblikslæsning). Bagefter læser du hurtigt og i halve sætninger, for på den måde kan du let komme igennem en tung tekst og finde ud af, hvad der måske kan være relevant for dig at dykke mere ned i.

Hurtiglæsning

Hurtiglæsning handler om at læse en tekst med det formål at forstå teksten overordnet. Du skal ikke kunne gengive teksten i detaljer, men i stedet kunne huske nogle af tekstens hovedpointer.

Når du vælger hurtiglæsning som læseteknik skal du læse hele teksten, men ikke standse op undervejs. 

Studielæsning

Den læseteknik, der kaldes studielæsning, er den teknik, som kræver mest af dig. Her er formålet nemlig at forstå og huske teksten, og at kunne gengive teksten - også i detaljer.

Når du vælger at bruge studielæsning som læsemetode, giver du dig god tid til at læse teksten. Du slår de ord op, du ikke forstår, og genlæser svære afsnit. Måske har du også behov for at tage noter. 

Det kan også være en god idé at læse teksten højt, hvis du sidder alene. På den måde har du nemmere ved at huske det, du læser.

Prøv læseteknikkerne og find din

Afprøv de forskellige metoder, så finder du hurtigt ud af, hvilken læseteknik, der passer bedst til de forskellige typer af tekster, du skal igennem.

Det er også en god idé at arbejde med dine studievaner, så du får mest udbytte af din studietid.