Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Hvad vil det sige at være studerende?

Når du begynder på en videregående uddannelse er du ikke længere elev, men studerende. Men hvad betyder det egentlig at være studerende og at studere? Og hvilke krav og forventninger stiller det til dig? Find svarene her.

Forskellen på at være elev og at være studerende

Der er stor forskel på at være elev i f.eks. en gymnasieklasse og at være studerende på en videregående uddannelse som f.eks. en professionsbacheloruddannelse. En af de helt store forskelle er relationen mellem dig og din underviser.

Rollen som elev

En elev har knap så meget ansvar som en studerende. I relationen mellem en elev og en lærer forventes det, at læreren definerer hvad, hvornår og hvorfor eleven skal tilegne sig specifik viden eller kompetencer. Som elev kan du derfor også langt hen ad vejen forholde dig passiv og afventende.

Rollen som studerende

Som studerende er relationen mellem dig og din underviser mere symmetrisk. Underviseren har ansvaret for undervisningen og de fag, du introduceres for, men du har også selv et stort ansvar for din egen læring. 

Som studerende er målet, at du løbende udvikler og forbedrer dine kompetencer til at analysere, evaluere og perspektivere, og til at forholde dig kritisk konstruktivt til din egen faglige kunnen både personligt og fagligt.

Det tager tid

At træde ind i en ny rolle tager tid, og derfor gør UC SYD også, hvad vi kan få at hjælpe dig i overgangen fra elev til studerende. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde dig hjælp med studieplanlægning og v ed at tilbyde dig kurser om studieteknikker og gode studievaner i begyndelsen af dit studie.

Læs mere om den gode studiestart.