Gå til hovedindhold

Professionsbachelor

Sygeplejerske

Bliv sygeplejerske

Hjælp andre, når det virkelig gælder
01

Bliv sygeplejerske

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Barn, ung, voksen og gammel. I alle faser af livet kan vi havne i situationer, hvor mødet med en sygeplejerske bliver afgørende. Som sygeplejerske tager du imod borgerne, når de midt om natten kommer ind på skadestuen. Du er også den rolige hånd, der lægger patientens drop, når der er behov for medicin eller væske. Du kan dit håndværk og træffer de nødvendige beslutninger i en hverdag, der veksler mellem stabile, komplekse og akutte situationer. Og det er dig, der med overblik og professionalisme altid har patienten i centrum, hvad end det er på sygehuset, i hjemmeplejen eller i psykiatrien.

På sygeplejerskeuddannelsen bliver du klædt på til at kunne udføre alle dele af sygeplejefaget. På baggrund af den sidste nye forskning og viden lærer du at give den bedst mulige sygepleje til mennesker i alle aldre og fra alle samfundslag, i forskellige situationer og til mange forskellige behov.

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerske

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg og Aabenraa samt online
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : 120 i Esbjerg. 120 i Aabenraa.
 • Praktik : 40 % af studiet
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller fire enkeltfag, erhvervserfaring eller social- og sundhedsuddannelsen samt specifikke adgangskrav

Du kommer hurtigt tæt på virkeligheden

Allerede under din uddannelse kommer du tæt på den virkelighed, der venter på dig efter dit studium. På campus har vi topmoderne simulationslokaler, som vi inddrager i undervisningen. Her gør vi den teoretiske undervisning praktisk, reflekterer over sygeplejefaget og klæder dig på til dine praktikforløb. Og når du kommer tilbage fra din praktik, har du endnu flere erfaringer med dig, som du kan inddrage i undervisningen.

På studiet kommer du også til at arbejde sammen med andre professioner. Det kan bl.a. være med bioanalytikerne, jordemødrene, ergo- og fysioterapeuterne samt socialrådgiverne. Her får du et indblik i andre fagområder, og dét ruster dig til det vigtige tværprofessionelle samarbejde, du kommer til at møde i dit job som sygeplejerske.

Sygeplejerskestuderende i simulationsstuen på UC SYD
02

Adgangskrav & optagelse

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind, skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav på sygeplejerskeuddannelsen

For at søge optagelse på sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
Kvote 2: Adgangskrav på sygeplejerskeuddannelsen

For at søge optagelse på sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX.

eller

Social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C og naturfag C og engelsk D.

eller

Redderuddannelsen (ambulanceassistent) med dansk C og naturfag C og engelsk D.

eller

Fire gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B og enten bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B og samfundsfag C eller psykologi C. Desuden 9 måneders erhvervserfaring.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

 

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Sygeplejerskeuddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.  

Kvote 1 – optagelse via karaktergennemsnit 

Ansøgningsfrist for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1 den 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) – uanset om den er taget i Danmark eller i udlandet eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes, skal du søge gennem kvote 2. 

Adgangskvotient for kvote 1 på sygeplejerskeuddannelsen i 2017 var:

Esbjerg: 6,4  |  Aabenraa: 4,9 | Aabenraa (vinterstart) e-læring: 4,4.

Kvote 2

Ansøgningsfrist for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsfrist kvote 2 den 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende udvælgekseskriterier:

 • karaktererne i din adgangsgivende eksamen.
 • motiveret ansøgning.
 • omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer per uge i minimum tre måneder, for eksempel hjemmeplejen, handicaphjælper eller humanitært arbejde.
 • andet erhvervsarbejde.
 • arbejde i udlandet i minimum tre sammenhængende måneder.
 • højskoleophold.
 • beståede eksamener på lang eller mellemlang videregående uddannelse.
Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. april kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Optagelsessamtaler for kvote 2-ansøgere

Sygeplejerskeuddannelsen tilbyder optagelsessamtaler for kvote 2 ansøgere med 1. og 2. prioritet til uddannelsen for sikre et bedre match mellem ansøger og uddannelse.

En optagelsessamtale er et tilbud til dig, der ønsker at studere på sygeplejerskeuddannelsen i Syddanmark. Samtalen vil give dig mulighed for at få et bedre indblik i uddannelse og profession, samtidig med det vil give uddannelsen bedre muligheder for at få de mest motiverede og egnede studerende ind i uddannelsen.
Ansøgere, der ikke tager imod tilbuddet om en optagelsessamtale vil blive vurderet på baggrund af de oplysninger, der er medsendt ansøgningen.

Hvad er en optagelsessamtale?

En optagelsessamtale varer ca.15 - 30 minutter og er en samtale mellem dig individuelt, eller i gruppe med repræsentanter fra sygeplejerskeuddannelsen.
Ved samtalen får du mulighed for at fortælle om din motivation for at søge ind på sygeplejestudiet og give en mundtlig uddybning af det udbytte, du har fået af de aktiviteter, du har deltaget i. Vi vil via dialog  høre om dine erfaringer i forhold til erhvervsarbejde, enkeltfag, højskoleophold, udlandsophold eller andre studierelevante aktiviteter, der har givet dig kompetencer, som du kan bruge på sygeplejerskeuddannelsen.
Derudover vil vi gerne høre om dit kendskab til professionen og dets arbejdsområder. 

Hvad skal du medbringe?

 • Billedlegitimation

Hvordan kommer du til samtale?

 • Du modtager et link, hvor du kan se datoer og sted og tilmelde dig en samtale. 
 • Hvis du bliver forhindret i at møde op til samtalen, kan du skrive en mail til studievejlederen.

  Sådan søger du 

  Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

  Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

  Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

  Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

  Hvad er en standby-plads?

  Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

  Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

  Konsekvenser for din ansøgning

  Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

  Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

  Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
   

  Hvornår får jeg svar på min ansøgning

  Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

  Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

  Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

  Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du et link, hvori du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen indenfor fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

  Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

  Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

  Kan jeg søge betinget optagelse

  Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene per 5. juli, hvor fristen for at vedhæfte dokumentation er. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter den 5. juli.

  Når du søger optagelse, skal du oplyse det i din ansøgning på optagelse.dk ved at angive, hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang. Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter den 5. juli.

  På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

  Fra og med 2019 kan du ikke længere søge betinget optagelse på laborant.

  Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

  Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
   

  Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

  Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis? 

  Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse.

  Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet. 

  Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. 

  Søger du ind på jordemoderuddannelsen, skal du bestå Studieprøven med minimum 7 i karakter inden ansøgningsfristens udløb eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

  Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen skal prøven være bestået med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (gælder fra studieåret 2019/20).

  Sygeplejerskeddannelsen har studiestart den 1. september og 1. februar.

  03

  Uddannelsens opbygning

  Det tager tre et halvt år at blive sygeplejerske. På uddannelsen fordyber du dig i fag som sygepleje og sygdomslære, anatomi, fysiologi og farmakologi. De sundheds- og naturvidenskabelige fag giver dig en grundig viden om kroppens opbygning, sygdomme og behandling. Du lærer også om pædagogik, psykologi og kommunikation, og om sociologi, etik og jura. Det giver dig en forståelse for, hvordan mennesker kan reagere i svære situationer, hvordan du skal håndtere, kommunikere og give omsorg til forskellige patienter, og hvad du skal være opmærksom på etisk og juridisk.

  Undervisningen veksler mellem dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde og selvstudie. På campus har vi simulationslokaler, som vi inddrager i undervisningen, og her øver du både dine kliniske kompetencer og kontakten og kommunikationen med patienten.

  I løbet af din studietid skal du i praktik. Vi kalder praktikken for klinisk undervisning, og hele 40 procent af din studietid foregår ude på de kliniske uddannelsessteder, hvilket bl.a. kan være sygehuse, psykiatrien, hjemmeplejen og på ambulatorier. Her vil du møde kliniske vejledere, der støtter og vejleder dig undervejs i dit forløb.

  Foto af sygeplejerskestuderende

  Du har også rig mulighed for at tage et eller flere af dine praktikforløb i udlandet, og også dine semestre med teoretisk undervisning kan du tage udenfor Danmarks grænser.

  Du afslutter din uddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kan fordybe dig i den sygeplejefaglige problemstilling, som, du synes, er mest interessant. 

  Her kan du finde alle uddannelsens officielle dokumenter.

  04

  Studieliv

  Du kan læse mere om studielivet i Esbjerg og Aabenraa. Og så kan du høre om Marias oplevelse af at være sygeplejerskestuderende.

  Foto af sygeplejerskestuderende

  Mød Maria

  Maria er på rette vej med sygeplejerskeuddannelsen

  Maria Thorup er 24 år og bor i Sønderborg. Hun læser til sygeplejerske på UC SYD’s campus i Aabenraa.

  Foto af studerende

  Kom og mød os

  Besøg os til Åbent hus

  Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
  Foto af studerende

  Kom og mød os

  Bliv studerende for en dag

  Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.
  05

  Økonomi

  Der vil på uddannelsen være udgifter til undervisningsmidler og litteratur samt transport eller bolig ifbm. praktik. Du kan finde flere informationer om udgifter til transport ifbm. uddannelse og praktik her.

  Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

  Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

  Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

  Specialpædagogisk støtte (SPS)

  Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

  Du kan finde flere informationer om SPS her.

  06

  Job & karriere

  Når du er færdig med din uddannelse og er blevet autoriseret sygeplejerske, har du mange karrieremuligheder. Langt størstedelen af færdiguddannede sygeplejersker bliver ansat på sygehuse, men her kan jobbene variere meget afhængig af afdelingen. Drømmer du eks. om at arbejde med børn, trives du bedst med en hektisk hverdag i en akutafdeling, eller egner du dig godt til at arbejde på en intensivafdeling, hvor patienterne er i en kritisk tilstand og skal observeres hele døgnet? Du har mange muligheder for at vælge job indenfor det, du brænder mest for.

  Mange sygeplejersker får også job i hjemmeplejen, i psykiatrien eller på lægehuse. Herudover har du som sygeplejerske gode muligheder for at arbejde i udlandet eks. med organisationer som Læger uden Grænser.

  Som færdiguddannet sygeplejerske har du også mulighed for at videreuddanne dig på diplom-, master-. kandidat- eller ph.d.-niveau. Du kan også specialisere dig ved at tage en uddannelse indenfor eks. det intensive, akutte, psykiatriske felt mm.
   

  07

  Læs til sygeplejerske på nettet

  Drømmer du om at blive sygeplejerske, men har du brug for et mere fleksibelt studium? Så læs til sygeplejerske på netuddannelsen i Aabenraa.

  Måske bor du langt væk fra vores campus, du har svært ved at komme frem og tilbage fra undervisning flere gange i ugen, eller du har et familieliv, der kræver en anden struktur i hverdagen end de fleste. Uanset kan netuddannelsen give dig en større fleksibilitet, så du alligevel kan forfølge din drøm om at blive sygeplejerske.

  Du kan læse meget mere om at læse til sygeplejerske på netuddannelsen.

  08

  Spørgsmål & svar

  Hvad er en professionsbachelor?

  Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
  Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

  Praktik

  Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

  Videreuddannelse

  En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

  Hvad er en professionshøjskole / et University College?

  En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 ½ og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.