Gå til hovedindhold

Professionsbachelor

Grafisk kommunikation

Læs grafisk kommunikation

Bliv en skarp visuel kommunikatør
01

Læs grafisk kommunikation

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Vi lever i en verden med stigende behov for visuel kommunikation. Flere og flere virksomheder har derfor brug for skarpe visuelle kommunikatører.

Det kan være designbureauer, magasiner, forlag eller tegnestuer. Men det kan også være inden for fx mode, TV eller gaming, hvis du da ikke vælger at arbejde freelance.

Som studerende på Grafisk kommunikation stifter du bekendtskab med fagets mange forskellige områder.

Du lærer klassiske discipliner som typografi og farvelære, men også det nyeste inden for motion graphics og redaktionelt design til både tryk og web – plus meget mere.

Med viden om kommunikation, billedsprog og designhistorie bliver du i stand til at skære et koncept skarpt til, eller skrive fængende tekster.

Du vil lære at arbejde med research og analyse, og du kommer også til at udvikle logoer, corporate og visual identity, branding og kampagner.

På den måde udvikler du dine egne styrker og skaber din egen individuelle faglige profil, din grafiske stil og din kommercielle identitet.

Vi forbereder dig til livet efter uddannelsen ved, at du både vil arbejde med briefs og selv-initierede opgaver, selvstændigt og i teams.

Du bliver undervist af et team af faste in-house-undervisere med stærke kompetencer og gode forbindelser, samt et katalog af professionelle gæsteundervisere med benene solidt plantet i de aftagerfelter, vores uddannelse retter sig imod.

Grafisk kommunikation håndtegning

Derudover vil studielivet være krydret med besøg hos aftagerfelter, museer og gallerier, studieture og gæsteforelæsere fra både indland og udland. Der er også mulighed for et udvekslingssemester med en af vores partnerinstitutioner i udlandet.

På femte og sjette semester skal du i praktik. Dette giver dig muligheden for at afprøve det, du har lært på uddannelsen.

Med en uddannelse i grafisk kommunikation fra os får du:

 • Din grafiske værktøjskasse op på et professionelt niveau.
 • Viden og evner til at designe og kommunikere visuelt.
 • Evnen til at tage selvstændige og bevidste valg både under og efter din uddannelse.
02

Adgangskrav og optagelse på grafisk kommunikation

Optagelse på bacheloruddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation sker kun via Kvote 2, alle ansøgere skal dog bestå en adgangsprøve.

Optagelse på bacheloruddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation forudsætter, at du enten har:

 • adgang via gymnasial eksamen. (Du skal have afsluttet en gymnasial eksamen (f.eks. studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) eller lignende).

eller

 • adgang via relevant erhvervsuddannelse: grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2) eller skiltetekniker.

Ansøgere med særlige faglige kvalifikationer eller anden relevant faglig baggrund kan muligvis komme i betragtning og søge optagelse via en såkaldt kompetence-vurdering. Kontakt studiesekretær Conny Johanning på cjoh@ucsyd.dk, hvis du har spørgsmål om dette.

Desuden skal du bestå adgangsprøven.

Vi anbefaler, at du forud for optagelsesprøven har enten relevant erhvervserfaring med arbejde i grafiske, kommunikations- eller –medievirksomheder. Måske har du deltaget i relevante kurser på for eksempel højskoler med kurser i kreative fag, medie, grafisk design, kommunikation og fag-relevante værktøjer.

Du skal også have gode færdigheder med Adobe-programmerne Illustrator, InDesign og Photoshop.

Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. april kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven vurderer dine faglige og kreative evner, talent og udviklingspotentiale. Den afholdes i april/maj. Din motivation og studieegnethed indgår også̊ i bedømmelsen.

Adgangsprøvens format og opgaver kan variere fra år til år og bliver meddelt direkte til dem, der inviteres til prøve. Normalt vil opgaverne inkludere:

 • En fastsat opgave/portfolio der skal løses på forhånd og medbringes.
 • En konceptuel/ kreativ opgave som skal løses under selve prøven.
 • Et interview: En samtale med dig om dine arbejder, din motivation, baggrund, drømme, ambitioner osv.

Vi vil til september 2018 optage 36 studerende på baggrund af kvalifikationer og vurdering af optagelsesprøvens dele. Frem til studiestarten kan der, i henhold til de gældende adgangskrav, søges om optagelse på eventuelt tomme pladser.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT) kvote 2, senest den 15. marts kl.12:00 i det år, hvor der søges optagelse via optagelse.dk.

Søg under videregående uddannelse › Professionsbachelor i grafisk kommunikation. Optagelsesområdenr. 47560.

Du kan kun ansøge elektronisk (med NemID). Har du ikke et NemID? Ansøg om ét på nemid.nu. Ansøgningsfristen gælder også for ansøgere, der først afslutter en adgangsgivende uddannelse efter ansøgningsfristen og for ansøgere, der skal gennem individuel kompetencevurdering.

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du et link, hvori du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen indenfor fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene per 5. juli, hvor fristen for at vedhæfte dokumentation er. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter den 5. juli.

Når du søger optagelse, skal du oplyse det i din ansøgning på optagelse.dk ved at angive, hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang. Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter den 5. juli.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Fra og med 2019 kan du ikke længere søge betinget optagelse på laborant.

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

 

03

Sådan er uddannelsen i grafisk kommunikation opbygget

Modulerne på 1. år er tilrettelagt, så du lærer at beherske den værktøjskasse, der er relevant for grafisk kommunikation. Der er særligt fokus på dine færdigheder og evne til at skabe original formgivning og producere på tværs af medier og med relevante teknologier samt indledende kommunikationsforståelse og indsigter.

På første år er modulerne:

 • Grafisk formgivning og produktion 1&2 (Værktøjer, materialer og metoder i grafisk formgivning. Farvelære, typografi, symboler, piktogrammer og layout. Redaktionelt design i trykt og elektronisk publicering. Formater og materialer)
 • Kreativitet og idegenerering
 • Billedkommunikation (Grafisk kommunikation gennem tekst og billeder. Fotografi, illustration og typografi i grafisk design)
 • Film og Motion Graphics (Værktøjer og metoder til at skabe enkle fortællinger med levende billeder og grafik i bevægelse. Lyd og klipning i kombination med visuel storytelling)
 • Grafisk Kommunikationsprojekt (1. årsprøve)

På andet år arbejdes der med din viden om brugere, medier og kommunikationsforståelse. Der er særligt fokus på dine evner til, gennem research og analyse, at skabe originale indsigter om målgrupper og brugeradfærd, og på den baggrund problemløse og kreativt konceptudvikle design- og kommunikationsløsninger.

To studerende

Du anvender viden og værktøjer, som du har tilegnet dig på første året, og som videreudvikles på andet året. På andet år er modulerne:

 • Kreativ Konceptudvikling (Kreativ metode til undersøgelse af problemfelter, grafisk kommunikation og reklame, Research, dataindsamling, iteration og designproces
 • Digitalt design (Brugeradfærd, navigationsdesign, UX-design)
 • Motion Graphic Design og Interaktivitet (Animation, motion graphic til visuelle koncepter til TV, digitale skærme og håndholdte mobile enheder, touch- og interaktionsdesign)
 • Visuel identitet og branding 
 • Koncept og kampagne 
 • Visuelt Kommunikationsprojekt · valgfag (Valgfag varierer hvert år. F.eks.: Medier og design, redaktionelt design, typografi og fontdesign, motion graphics design eller designledelse.

Uddannelsens tredje år har særligt fokus på at udvikle dine innovative kompetencer. Du skal arbejde med din faglighed i nye problemfelter og bidrage kreativt til at se og udvikle kommunikations- og designløsninger.

Gennem praktikken styrkes din brancheforståelse og dine relationer og din forståelse af professionen. På tredje år opsummeres og konkretiseres din viden og dine færdigheder fra første og andet år, og du omsætter det i praksis.

På tredje år er modulerne:

 • Profession grafisk kommunikator - at starte selvstændig virksomhed
 • Innovation og entreprenørskab
 • Praktik
 • Bachelorprojekt og opgave.

Opgaverne og eksaminerne på grafisk kommunikation veksler mellem fremlæggelser af dine visuelle produkter og skriftlige redegørelser for dine valg og din opgaveløsning.

Du kan læse uddannelsens studieordning her.

Arbejdsformer

På grafisk Kommunikation bruger vi forskellige arbejdsformer inden for de forskellige moduler og fagområder.

Et modul kan indeholde: undervisning/forelæsninger, casestudies, gruppearbejde, projekter, ekskursioner og studieture, egen forberedelse, projektarbejde, øvelser og opgaveløsning i praksis, skriftligt arbejde samt præsentationer og evalueringer af øvelser og opgaver.

Vi veksler mellem undervisning ved uddannelsens egne undervisere og gæsteundervisere. Der er samarbejde med brancher, aftagerfelter og eksterne kunder med problemstillinger inden for grafisk kommunikation gennem hele uddannelsen.

Faciliteter

Grafisk Kommunikation har til huse i egen bygning ved UC SYD på Campus Haderslev.

UC SYD’s trykkeri ligger i vores kælder, så ud over vores egen store, professionelle printer er der mulighed for at få printet op til A0 på plotteren.

I vores bygning har vi både klasselokaler og lokaler til præsentation og printer/skære-rum og fotostudie.

På campus er der IT-support, bibliotek, svømmehal, gymnastik- og sportshal, kantine og bar. Der er gode muligheder for at arbejde selvstændigt eller i grupper.

04

Studieliv på grafisk kommunikation

På grafisk kommunikation er der et meget rigt studiemiljø ved siden af studierne.

Vores bygning (som er placeret tæt på Haderslev centrum) er næsten altid åben, og undervisning, arbejde, præsentationer (og sociale aktiviteter) gør, at den kommer til at fungere som dit andet hjem.

På Campus Haderslev er der to andre kommunikationsuddannelser, nemlig Medie- og sonokommunikation (lyddesign) og Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation som vi arbejder en del sammen med, både formelt og uformelt, dvs. både som integrerede undervisningsforløb og studerendes personlige projekter, bands, events osv.

I alt er der ca. 1.300 studerende i de charmerende gamle - men fuldt moderniserede – bygninger.

Mange af vores studerende kommer fra andre dele af landet, men flytter hertil i forbindelse med studiet. Tit tages aftener (og natten!) i brug for at gøre opgaverne og pitchene færdige til afleveringer og præsentationer.

Studerende arrangerer yoga-, fitness-, og filmaftener, man ser ”Den Store Bagedyst”, boksning, Oscars, Melodi Grand Prix osv. sammen. Dette sker tit i vores bygning på campus. Derfor bliver der hurtigt et stærkt sammenhold mellem alle tilflytterne. Man bor, arbejder, og tilbringer en stor del af fritiden sammen.

Foto af studerende

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.

Der er ingen deciderede studieboliger i Haderslev. Private lejemål er derimod billige og går ofte i arv fra den ene årgang til den anden. I Haderslev rækker din SU simpelthen længere.

De fleste af vores studerende finder bolig tæt på eller midt i Haderslev centrum. I gå-eller cykle-afstand til uddannelsen, supermarkeder, butikker, spillesteder, barer og natteliv.

Vi er tæt på både land og vand, så vi er perfekt placeret for ture ud i det blå. Der er ruter for både seriøse og mindre seriøse løbere og cyklister. Der er mountain bike trails, skater dome, klatrevægge, kajak-roning og en god håndfuld motionscentre og sportsklubber.

Der er mad både for dig, der er foodie og til når det skal gå hurtigt. Haderslev har eget bryggeri og egen musikfestival – og snart en ny biograf.

Derudover er vi tæt på grænsen til Tyskland og dermed på tærsklen til Europa.

05

Økonomi

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om SPS her.

 

06

Job & karriere med Grafisk kommunikation

En del af vores studerende får job på web-, design- eller reklamebureauer, når de er færdiguddannede, men et stigende antal vælger at freelance og/eller arbejde på projekter eller starter egen kommunikationsvirksomhed.

Vores uddannelse giver dig gode kort på hånden til begge disse veje.

Med muligheden for at tilbringe en del af studiet i udlandet åbnes der også døre for en karriere uden for Danmark.