Gå til hovedindhold

Professionsbachelor

Medie- og sonokommunikation

Bliv lyddesigner

Gør lyd til din levevej
01

Bliv lyddesigner

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Lyd spiller en kæmpe rolle for vores oplevelse af verden omkring os. Vi snakker sammen, spiller musik, sætter alarmen til at vække os om morgenen og holder ind til siden, når vi hører sirener i trafikken. Faktisk er høresansen den første af de fem sanser, vi udvikler, når vi ligger i vores mors mave, og når ørerne først er foldet ud, hører vi gennem et helt liv.

På uddannelsen i medie- og sonokommunikation, også kaldet lyddesigneruddannelsen, udnytter vi høresansen til det yderste. Her lærer du at lave lyd til alt fra spillefilm, reklame- og dokumentationsfilm til computerspil, apps, radio, teater, elbiler og velfærdsteknologi. Uddannelsen i medie- og sonokommunikation er med andre ord for dig, der har gode ører, og som gerne vil udnytte dit musikalske talent til at skabe en professionel karriere inden for kommunikation med lyd.

Fakta om medie- og sonokommunikation

Medie- og sonokommunikation

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : 40
 • Praktik : 6 måneder
 • Adgangskrav : Bestået optagelsesprøve

Hvis jeg var 15 år yngre, havde jeg prompte søgt ind på Sonic College. Det er jo ret fantastisk, at vi i Danmark har en så ambitiøs skole for alt, der handler om lyd - filmlyd, musik og alle andre vidunderlige vibrationer, der rammer øregangen

Peter Albrechtsen, tonemester (Bodil- og Robert-prisvinder)

Den mest intensive lyddesignuddannelse i Europa

UC SYD's uddannelse i medie- og sonokommunikation er Europas mest intensive uddannnelse i at komponere og designe lyd på computer.

Derfor har vi, ud over danske studerende, mange internationale studerende, som er flyttet til Haderslev for at blive lyddesignere hos os. Tyskland, Slovakiet, Tjekkiet, Iran, Portugal, Norge, Sverige, Island, Færøerne og Grønland er en håndfuld af de steder, vores internationale studerende kommer fra. Det er, sammen med vores mange dygtige undervisere og gæsteforelæsere, med til at give et fagligt højt niveau på uddannelsen.

02

Adgangskrav & optagelse

Specifikke adgangskrav for medie- og sonokommunikation

Vil du gerne læse til lyddesigner hos os, skal du søge om optagelse via kvote 2 på optagelse.dk. Studerende bliver optaget på baggrund af en motiveret ansøgning, eksempler på produktioner og en optagelsesprøve. Til optagelsesprøven bliver du testet på din viden om musik samt dine samarbejds- og kommunikationsevner.

Næste deadline for ansøgning til medie- og sonokommunikation er d. 15. marts 2018 kl. 12 via optagelse.dk. Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden. Uddannelsen hedder her: Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu.

Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. Du kan læse mere om dette på siden.

NB! På optagelse.dk hjemmeside kan man få en opfattelse af, at man: 1) kun kan blive optaget på uddannelsen, hvis man har bestået studentereksamen 2) skal medsende eksamensbevis

Begge dele er forkert.

Ad 1) Vi anbefaler, at du har en studentereksamen eller tilsvarende, inden du starter hos os, men det er muligt at komme ind uden, hvis du er dygtig musikalsk set. Ad 2) Vent med at sende dine eksamensbeviser til den udvidede ansøgning, som du får besked om umiddelbart efter ansøgning på optagelse.dk. Det gør det nemmere for os, og du skal kun sende dine papirer én gang.

Lyddesigner ved mixerpult - sonic event på uddannelsen i lyddesign

Du bliver bedømt på dine kvalifikationer

Ved studiestart skal du være fyldt 18 år og engelskkundskaberne skal være på det, der svarer til 'C-niveau' på den internationale karakterskala. Er du udlænding skal du, foruden engelskkundskaber, have danskfærdigheder svarende til karakteren 4 i ’Studieprøven i dansk’.

Når du har ansøgt om optagelse, vil du modtage en mail med instruktioner til at sende en udvidet ansøgning, hvor du kan vedlægge dokumentation for de kvalifikationer, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din ansøgning. Ud over dit eksamensbevis kan det også være kompetencer, som du har fået udenfor det etablerede uddannelsessystem. Eksempelvis som:

musiker | komponist | musikproducer | producent/tekniker på radio | erfaring med organisatorisk arbejde | foreningsarbejde | frivilligt arbejde | højskoleophold | udviklingsprojekter | tillidshverv

Individuel kompetencevurdering

En individuel kompetencevurdering tager altid udgangspunkt i uddannelsens adgangskrav. I tilfældet med denne uddannelse kan ligeledes MGK (musikalsk gundkursus) eller højskoleophold (på fx Frontsession, Jyderup Højskole, Engelsholm, Den Rytmiske Højskole i Vig, Musik og Teaterhøjskolen i Toftlund eller Rytmisk Center i Kbh.) være kompetencegivende og i det hele taget en rigtig god idé som forberedelse til Sonic College.

Det er svært at sige noget eksakt om hvilket niveau, der kræves for at blive optaget, da det afhænger af, hvor dygtige ansøgerne er fra år til år.

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du et link, hvori du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen indenfor fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene per 5. juli, hvor fristen for at vedhæfte dokumentation er. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter den 5. juli.

Når du søger optagelse, skal du oplyse det i din ansøgning på optagelse.dk ved at angive, hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang. Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter den 5. juli.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Fra og med 2019 kan du ikke længere søge betinget optagelse på laborant.

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

03

Uddannelsens opbygning

Det tager tre et halvt år at blive lyddesigner. På uddannelsen vil du komme igennem syv semestre med en masse spændende fag om alt fra de grundlæggende principper til avancerede produktioner inden for lyd, og får selvfølgelig også lov at [møde branchen ansigt til ansigt, når du på sjette semester skal i praktik i et halvt år]. Uddannelsen opbygger dine kompetencer i en logisk rækkefølge, og timerne veksler mellem teori og praksis, så du hele tiden selv har “hands on” på det, du lærer. [Du kan downloade studieordningen her.]

Der undervises i moduler. Det vil sige, at du læser fagene ét ad gangen og går til eksamen i et fag, før du begynder på det næste fag. Her kan du se listen over de fag, du kan glæde dig til at dykke ned i på medie- og sonokommunikation. Læs mere om modulerne.

04

Studieliv

Uddannelsen er en del af UC SYD, campus Haderslev, som har over 1.300 studerende fordelt på seks uddannelser. Foruden alle os lydnørder på medie- og sonokommunikation, er der for eksempel 120 studerende, der læser grafisk kommunikation i et uddannelseshus 20 meter fra vores eget. På campus er der masser af muligheder for musik- og sportsaktiviteter, idet vi råder over otte lydstudier, to øvelokaler, en gymnastiksal, en håndboldhal, fitnesscenter og svømmehal. Her er med andre ord masser af liv og mange aktiviteter, hvor studerende mødes på tværs af årgange, fagmiljøer og interesser. Se også uddannelsens showcase.

Kom og besøg os! Vi har Åbent Hus lørdag i uge 8 hvert år, plus et par besøgsdage om året, hvor du kan følge undervisningen og se campus med dine egne øjne.

Studerende på uddannelsen i lyddesign på kontorstol

Filmklub, frivillige studiecaféer og fester

I vores egen fold på medie- og sonokommunikation er sammenholdet helt unikt, og der er altid masser af sociale aktiviteter uden for undervisningstiden. For eksempel er der en gang om ugen fra 19-22 studiecafé for studerende på uddannelsen, hvor man kan medbringe projekter og få hjælp og feedback af sine medstuderende.

DIY og Sonic Events

Vi holder også løbende DIY-kurser, hvor vi nørkler med hjemmelavede udstyr fra mikrofoner til specialdesignede MIDI-controllere over en weekend. Og så har vi selvfølgelig en årlig fest, hvor vi fyrer op i hele vores flotte uddannelseshus med koncerter, lounge, bar, interaktive lydinstallationer, lys og lir. Festerne kalder vi Sonic Events, og du kan se billeder fra dem på Flickr.

På uddannelsens showcase-page kan du læse alle de gode historier fra studielivet på medie- og sonokommunikation.

Foto af studerende

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.
05

Økonomi

Udgifter til studiestart 

Når du starter på uddannelsen, skal du foruden husleje og leveomkostninger regne med omkostninger forbundet med studiestart, herunder anskaffelse af påkrævet udstyr. Beløbene herunder er fra studiestart i 2016 og derfor vejledende.

Gebyr på DKK 4.500 kr. (litteratur, kompendier, transport ved ekskursioner, studietur m.v.) - tilbagebetales ikke i forbindelse med afbrydelse af studiet.

For at opnå det fulde udbytte af undervisningen på Sonic College anbefaler vi, at du anskaffer en MacBook Pro (min. 15", minimum 8GB RAM og helst 16, 512GB SSD harddisk - gerne mere) samt følgende software (altid nyeste version): Avid Pro Tools (EDU-version med gratis opdateringer hele studietiden), Logic Pro, Ableton Live Suite.

Du behøver kun at købe den software, som du ikke har i forvejen, dog kræves de nyeste versioner. Herudover må du regne med mindre udgifter til bl.a. print, depositum for nøgler og adgangschip (ca. 200 kr.), i forbindelse med specifikke valgfag på 4. semester.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om SPS her.

 

06

Job & karriere

Som færdiguddannet lyddesigner har du mange spændende jobmuligheder inden for spil-, film- og mediebranchen, såvel som i offentlige og private virksomheder. Man kan besidde mange forskellige typer jobs, men typiske stillinger er som lyddesigner (f.eks. i mediebranchen, film- og computerspilbranchen eller på bureauer), lydklipper, redigeringstekniker eller producer. 

En af vores tidligere studerende, Jesper Lundager, har eksempelvis fået job i Struer, hvor han skal være med til at gøre byen kendt som 'Lydens By'. 

Det er fantastisk, at det er lykkedes os at få en musikalsk multikunstner indenfor lyddesign som Jesper med på holdet. Han får en central rolle i vores bestræbelser på at få lyden tænkt ind i udviklingen af produkter, events og markedsføring.

Peter Kjeldbjerg om Jesper Lundager, der er uddannet lyddesigner fra UC SYD.

"De skal løfte Lydens By", Ugeavisen Struer, 14. februar 2018

 

07

Spørgsmål & svar

Hvor gammel skal man være for at begynde på uddannelsen til lyddesigner?

Man skal være fyldt 18 år ved studiestart (1. september). Gennemsnitsalderen ved studiestart er 23 år.

Er der planer om at udbyde uddannelsen i Esbjerg?

Nej, det har vi i øjeblikket ingen planer om. Men vi har planer om at flytte uddannelsen til Kolding i løbet af de kommende år.

Kan jeg komme ind med en eksamen fra folkeskolen? Jeg har masser af erhvervserfaring og et helt liv fyldt med musik.

Vi anbefaler, at du har en studentereksamen eller tilsvarende, inden du begynder hos os. Men det er muligt at komme ind uden, hvis du er dygtig musikalsk set. Det er kvaliteten af de tre lydprodukter i den udvidede ansøgning, der er afgørende for, om du bliver bedt om at komme til optagelsesprøve. Til optagelsesprøven i juni måned bliver du ligeledes vurderet på din modenhed og dine kommunikations- og samarbejdsevner.

Hvilken opgave får man stillet til optagelsesprøven?

Til optagelsesprøven i juni måned får alle ansøgere om formiddagen stillet en opgave, som de skal løse sammen i en gruppe. Ingen (undtagen optagelsesudvalget) ved på forhånd, hvad den handler om. Det gælder ikke om at lave det bedste produkt, men om hvordan den enkelte ansøger fungerer i processen - dvs. om man er moden og kan finde ud af at samarbejde. Om eftermiddagen taler optagelsesudvalget med alle ansøgere en efter en. Her tager vi primært udgangspunkt i de indsendte produkter fra den udvidede ansøgning.

Hvad er meningen med første ansøgningsfrist, hvis alle kommer til udvidet ansøgning?

Første ansøgningsfrist d. 15. marts er Undervisningsministeriets officielle dato for KOT2-ansøgning, som vi som uddannelsesinstitution er underlagt at følge. Det er her, vi registrerer alle ansøgere, og hvorvidt de f.eks. søger uddannelsen som første prioritet. Tanken er, at alle i princippet skal kunne sætte sig ned dagen før deadline 15. marts og søge optagelse på uddannelsen.

Dét, der gør vores uddannelse speciel, er, at vi herefter stiller krav om bl.a. musikalitet og musiske evner som adgangsgivende til at blive optaget. Hvis det i april måned viser sig, at der er over 60 afleverede udvidede ansøgninger, vil det ikke være alle, der bliver bedt om at møde til optagelsesprøven i juni måned. Det er altså i april måned, i forbindelse med votering af de udvidede ansøgninger, at den første udskillelse måske finder sted.

Lægger I mest vægt på det erhvervsmæssige eller det musikalske?

Medie- og sonokommunikation er for unge mennesker med et højt musikalsk og kreativt niveau, hvilket bliver dyrket hver eneste dag i Haderslev. Vi har ofte en erhvervsmæssig vinkel på undervisningen, men lyd og kommunikation er udgangspunktet for al undervisning på uddannelsen.

De tre lydprodukter, jeg skal sende ind: Hvad er indholdet og omfanget? Hvad vil et lydprodukt sige?

Her følger nogle eksempler på et produkt:

 • lyde du har sat sammen på din computer til en selvstændig komposition
 • lydoptagelse af et stykke musik, du har komponeret
 • lydoptagelse fra det band eller ensemble, du medvirker i (eller har medvirket i)
 • lydoptagelse af dig og dit instrument solo
 • noder på en komposition eller et arrangement, du har lavet
 • film- eller lyd-produktion, du har produceret eller været med til at producere

Ét af de tre produkter behøver ikke at være af musikalsk karakter, men kan fx i stedet være:

 • en skriftlig aflevering (stil), du er særlig glad for
 • digte, noveller eller historier, du har skrevet
 • grafiske arbejde
 • ideer til koncepter (reklamer, lyddesign, lydkunst etc.)

Det er kvaliteten af disse produkter, der er afgørende for den videre optagelsesproces på uddannelsen.

I skriver på jeres hjemmeside, at jeg kan blive optaget på baggrund af mine faglige kompetencer. Kan jeg dermed blive fritaget for indsendelse af de tre værker og efterfølgende optagelsesprøve?

Nej. At du bliver vurderet på sine faglige kompetencer betyder, at du også kan starte på Medie- og sonokommunikation, selvom du ikke har en studentereksamen eller tilsvarende. Du kan ikke blive fritaget for indsendelse af værker eller for optagelsesprøven. Alle ansøgere skal igennem og bestå optagelsesprøven.

 

Er der øvrige kvalifikationer og kompetencer end det musikalske, I forventer, at jeg er i besiddelse af inden studiestart?

Foruden stor musikalitet, er det en fordel, hvis du aktivt spiller på et instrument eller kender til lydsoftware. Derudover kigger vi ved optagelsesprøven også på modenhed samt gode kommunikative og sociale evner.