Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Afgangsprojekt, Akademiuddannelse i Friluftsvejledning

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i friluftsvejledning

ECTS: 10

Tilmeld

Omsæt din viden til et afsluttende afgangsprojekt 

 • Gør din akademiuddannelse i friluftsvejledning færdig med afgangsprojektet. 
 • Vis, hvad du kan som friluftsvejleder. 

Som friluftsvejleder skal du bruge din viden om både pædagogik og friluftsliv til at skabe og deltage i forløb i naturen, som skaber læring og udvikling. Du skal være klar til at komme med løsninger og handlemuligheder. Og du skal sætte forsøg i gang og være parat til fortsat at udvikle dig.  

Akademiuddannelsen i friluftsvejledning har givet dig den viden om teori og praksis, som du skal bruge i dit arbejde. Nu skal du vise, at du kan bruge din viden fra hele uddannelsen i et samlende projekt. Lige fra idé til udførelse og teoretiske overvejelser om teori og metode. Du skal også have med, hvad du har lært på valgfag uden for fagområdet.  

Afgangsprojektet træner dig dermed i at omsætte, hvad du har lært på uddannelsen. Det kan du bruge, når du som friluftsvejleder står med ansvaret for at skabe et læringsforløb i naturen.  

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • At omsætte din viden fra akademiuddannelsen i friluftsvejledning til praksis. 
 • At omsætte den viden du har fra forskellige fag i et samlende projekt. 
 • At vise, at du kan bruge teori, metoder og værktøjer fra feltet friluftsvejledning. 
 • At arbejde selvstændigt eller i en gruppe med en problemformulering. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som arbejder - eller ønsker at komme til at arbejde - som friluftsvejleder.  

Adgangskrav 

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 50 ECTS.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende  

Viden  

 • har teoretisk, praktisk og udviklingsbaseret viden om læreprocesser, pædagogik og vejledning i friluftsliv og i forhold til forskellige målgrupper.  
 • har viden om uddannelses- og samfundsmæssige forhold og problemstillinger i forhold til friluftsaktiviteter og friluftsliv.  
 • har forståelse for brug af faglige begreber og metoder i relation til vejledning i friluftsliv og de opgaver, der udspringer heraf. 

Færdigheder  

 • kan anvende friluftsvejledningens centrale metoder og værktøjer i teori og praksis.  
 • kan give forslag til løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier og metoder.  

Kompetencer  

 • kan deltage i udviklingsprocesser med tværfaglige problemstillinger med relevans for vejledning og læring i natur og friluftsliv.  
 • kan igangsætte og lede mindre forsøgsarbejder inden for feltet friluftsliv.  
 • kan identificere egne læringsbehov og i tilknytning hertil udvikle egen vejledningspraksis og profession.  

Indhold  

Modulet sætter fokus på den studerendes arbejde med et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knyttes til uddannelsens indhold, herunder eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område, og inddrage teorier og metoder, som den studerende har mødt under sit studieforløb. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Uddannelsesinstitutionen skal godkende projektets tema og problemformulering.

Arbejdsformer  

Den studerende arbejder selvstændigt eller i gruppe med afgangsprojektet. Den studerende modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Afgangsprojektet afsluttes enten med en mundtlig prøve kombineret med skriftligt oplæg eller med en skriftlig opgave. 

Projektet bedømmes individuelt med ekstern vurdering efter 7-trins-skalaen.