Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Agile projekter

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld

Forstå den agile tilgang til projektledelse og lær at arbejde agilt som projektleder

 • Lær om det teoretiske og praktiske fundament for agil praksis
 • Bliv bedre til at arbejde agilt med komplekse problemer og projekter

I projekter, hvor der skal arbejdes på tværs af flere funktioner med komplekse problemer, giver den agile metode rigtig god mening. Med dette modul lærer du at arbejde med agil projektledelse og at rammesætte og optimere projekterne.

Agil projektledelse er stadig en af de yngre projektledelsesformer, men den tager hånd om mange af de udfordringer, som komplekse moderne projekter ofte kan lide under. Derfor er målet med dette modul at give dig den teoretiske ballast samt konkrete værktøjer til at gennemføre succesfulde agile projekter.

Indledningsvist vil du få en introduktion til agil projektledelses ophav, det teoretiske fundament for tilgangen og forståelse for forskellige ledelsesstile og projektroller i en agil praksis. Du vil lære at arbejde med de agile principper i din daglige ledelse og håndtere dialogen med styregrupper for at arbejde med komplekse opgaver.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om agil projektledelses oprindelse, kultur, grundlæggende teori, principper, metoder, værktøjer, rammesætning, organisering, facilitering og praktisk gennemførelse af projektledelsen
 • Hvordan du håndterer komplekse og udviklingsorienterede projektledelsesopgaver. 
 • Lær om projektorganisering, projektledelser som arbejdsform og forskellige typer og skabeloner til projekter.
 • Hvordan du etablerer, planlægger, estimerer, styrer, evaluerer og opfølger på projekter. Kort sagt alle ledelseselementer af et givent projekt.
 • Lær at analysere både økonomi og interessenter på projekter, så du kan undgå eller mindske ubehagelige overraskelser på projekter.
 • Hvilke forskellige former og metoder der er til evaluering af projekter, og hvordan den afhænger af projektets type og model.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder formentlig allerede med projektledelse i større eller mindre grad, men ønsker at styrke dit arbejdes komplekse problemer og projekter med en anerkendt tilgang. Modulet henvender sig til ledere, medarbejdere og specialister, der har erfaring med projektdeltagelse og ledelse, men som gerne vil arbejde med agil projektledelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Formålet med dette modul er at give den studerende teoretisk ballast samt konkrete værktøjer til at gennemføre succesfulde agile projekter. Dette inkluderer fremgangsmåder til identifikation af betingelserne for agile projekter og forståelse for ledelsesstile og projektroller i en agil praksis.
Dette skal lede til, at den studerende efterfølgende vil kunne facilitere projektledelsen af agile projekter indenfor både IT og forretning i det offentlige og det private erhvervsliv.

Læringsmål:

Viden og forståelse
Den studerende har viden om:

 • Agil projektledelses oprindelse, kultur, grundlæggende teori, principper, metoder, værktøjer, rammesætning, organisering, facilitering og praktisk gennemførelse af projektledelsen
 • Projektnedbrydning, planlægning og prioritering i agile projekter
 • Kontraktformer og elementer i aftaler om agil udvikling, når der er leverandører involveret

Færdigheder
Den studerende skal:

 • Kunne formidle det agile manifest, agil projektmetode og principper samt styrker og forudsætninger
 • Kunne kommunikere styringselementerne og instruere og støtte de forskellige agile i den agile projektmetode
 • Kunne rammesætte agile projekter ift. allokering af ressourcer, fysiske rammer og ift. relevante interessenter som f.eks. styregruppe og linjeledere
 • Kunne vurdere projekters karakteristika og behov for agile tilgange/metoder med henblik på optimering af projektforløb

Kompetencer
Den studerende skal:

 • Kunne håndtere dialogen med styregrupper, om hvordan man reagerer på komplekse uforudsete arbejdsopgaver og risici i agile projekter
 • Kunne formulere, analysere og diskutere problemstillinger i forbindelse med ledelse af agile projekter
 • Kunne reflektere over egen projekttilgang og identificere egne læringsbehov i relation til en agil tilgang til projekter samt de agile principper

Eksamen:
Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller gruppeeksamen. Læs mere om eksamensformer i tillægget Prøveallonge.

Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.