Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Demens

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Akademi i sundhedspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få viden om demenssygdomme, neuro- og socialpædagogiske metoder og lovgrundlaget for interventionen

Dette modul har fokus på den nyeste viden om demenssygdomme og demensomsorgen set i et neuropsykologisk- og socialpædagogisk perspektiv.

Du vil som studerende opnå kompetencer i at vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgere med demens og anvende en personcentreret tilgang samt bidrage til udviklingsorienterede tiltag i demensindsatsen i samarbejdet med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Demenssygdomme
 • Neuropsykologi og neuropædagogik
 • Socialpædagogiske teorier og metoder
 • Magt og etik i personcentreret omsorg
 • Forståelse for egen rolle i relation til bidrag i udviklingsorienterede tiltag.

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelse i sundhedspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er primært for dig, der arbejder inden for social- og sundhed samt det pædagogiske område. Du har muligvis en baggrund som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Din ambition er at styrke det tværfaglige arbejde på et særligt indsatsområde. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der om modulet

Modulet har fokus på den nyeste viden om demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv, herunder de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser. 

Den studerende tilegner sig kompetencer til at vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgere med demens, anvende neuropædagogiske såvel som socialpædagogiske metoder samt bidrage til udviklingsorienterede tiltag af demensindsatsen i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.
 

Indhold 

 • Teori og metode der knytter sig til følgende temaer: 
 • Demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv 
 • Samspillet mellem somatisk sygdom og demens 
 • Etik og magt i arbejdet med borgere med demens og deres pårørende 
 • Neuro - og socialpædagogiske metoder i samarbejde med borgere med demens 
 • Implementering af udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Læringsmål

Viden og forståelse 

 • Den studerende skal have viden om og forståelse for demenssygdommenes kompleksitet i et neuropsykologisk perspektiv 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for samspillet mellem somatisk sygdom og demens 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for lovgrundlaget og forholdet mellem etik og magt i arbejdet med borgere med demens deres pårørende 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for social- og neuropædagogiske metoder i demensindsatsen 
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for egen rolle i forhold til at bidrage til udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Færdigheder 

 • Den studerende skal kunne anvende den nyeste viden i tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje, omsorg og behandling af borgere med demens 
 • Den studerende skal i et tværfagligt samarbejde kunne anvende neuro- og socialpædagogiske metoder 
 • Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og mulige løsningsforslag til samarbejdspartnere og borgere med demens og deres pårørende. 

Kompetencer 

 • Den studerende skal professionelt kunne håndtere adfærdsændringer og symptomer hos borgere med demens i et fagligt og tværfagligt samarbejde.
 • Den studerende skal gennem en social- og neuropædagogisk indsats kunne bidrage til udviklingsorienterede tiltag og implementering af disse i demensindsatsen.
 • Den studerende skal kunne bidrage til og håndtere et professionelt samarbejde med de pårørende.