Gå til hovedindhold

Den professionelle relation

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Tilmeld

Lær at etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejdet om organisationens opgaver

 • Lær at etablere, udvikle og lede professionelle relationer
 • Bliv introduceret til teorier om professionelle relationer og magtrelationers betydning

Med modulet Den professionelle relation er målet at klæde dig på til at forstå betydningen af rammer og magtrelationer for den professionelle relation mellem leder og medarbejder, og du skal kunne vurdere og anvende teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med medarbejderne.

Når modulet slutter, vil du være i stand til at etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejdet i din organisation.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der til dagligt arbejder som leder, og som gerne vil styrke organisationens samarbejde og sammenhængskraft. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau.
 

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder, samt mellem medarbejdere, der understøtter organisationens opgaver.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • Samfundsmæssige diskurser, politikkers og andre rammers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder og mellem medarbejderne indbyrdes
 • Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • Kunne vurdere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med medarbejdere.

Kompetence

Det er målet, at den studerende kan:

 • Anvende teknologier, metoder og redskaber, der i en given organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst er hensigtsmæssige til at udvikle professionelle relationer
 • Etablere, udvikle og lede relationer der understøtter samarbejdet om organisationens opgaver.
   

Vær opmærksom på

Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. Her er de tidligere seks obligatoriske moduler á hver 5 ECTS-point slået sammen til tre obligatoriske moduler á hver 10 ECTS-point. Hvis du derfor allerede har taget et af disse 5 ECTS-moduler, skal du tilmelde dig det modul, du mangler, for at opnå de 10 ECTS-point. Hvis du ikke allerede har taget et 5 ECTS-modul, skal du i stedet blot tilmelde dig et af de tre moduler på 10 ECTS-point.

Modulerne på 5 ECTS-point hænger således sammen:

 • Lederkommunikation og Professionelt lederskab
 • Den professionelle relation og Læring og kompetenceudvikling
 • Organisation og processer og Styring og strategi