Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld

Lær at arbejde professionelt med innovative processer, møder og workshops

 • Lær hvordan du arbejder innovativt og kreativt med projekter og problemer
 • Få en række værktøjer og metoder til at arbejde i grupper og teams

Med udgangspunkt i et grundigt teoretisk fundament vil du på modulet arbejde med praktiske metoder og værktøjer, så du får din nye viden under huden. Målet er, at du bliver i stand til at skabe processer og kreative forløb, som tager hånd om deltagerne og giver organisationer det ønskede afkast.

Du vil lære at arbejde konkret med innovation og innovative processer. Ydermere vil du selvfølgelig både lære, hvad det vil sige at facilitere og at arbejde konkret med din rolle som facilitator. Din rolle kommer nemlig til at være forskellig - afhængig af gruppens dynamik og processen - og på dette modul lærer du at gribe udfordringen rigtigt an.

Ved modulets afslutning vil du ikke bare kunne underholde med innovation og kreativ problemløsning, du vil også kunne inddrage deltagere som professionel facilitator. Det vil både være med en række metoder og værktøjer og ved at tilpasse din egen profil og rolle til opgaven.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær mere om facilitering som fagdisciplin, og lær at arbejde konkret med facilitering.
 • Hvordan du kan lede innovative processer med forståelse for processen forskellige udtryk som divergent eller konvergent.
 • Få indblik i facilitatorens værktøjskasse og de mange facetter, som du skal mestre i rollen.
 • Hvordan du identificerer og arbejder med gruppeprocesser og gruppedynamik.
 • Få en række kreative metoder og værktøjer til idégenerering, idéudvikling, idévisualisering og idévurdering.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder formentlig allerede tæt på kunder, men vil gerne styrke din evne til at præsentere cases, facilitere forløb eller skabe workshops. Med dette modul vil du let kunne træde ind i rollen som facilitator til møder og workshops.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Modulet har som formål at udvikle kompetencer hos de studerende således, at de bliver i stand til at facilitere innovative processer, møder og workshops. Modulet har sin basis i kombinationen af teori og praksis; der arbejdes med en række operationelle værktøjer samtidig med at praksis løbende kobles op imod fagets bagvedliggende idéer og videnskabsteoretiske grundlag. Faget klæder de studerende på til selvstændigt at kunne planlægge og lede idéudviklingsprocesser professionelt og systematisk og samtidig sikre at disse gennemføres til gavn for både individer, grupper/afdelinger og organisationen som helhed.

Læringsmål:
Viden og forståelse:

 • Skal have viden om overordnede tilgange til innovation og innovative processer
 • Skal have forståelse for faciliteringsbegrebet og de specielle forhold, der er gældende i forhold til innovative processer og kreativ problemløsning
 • Skal have forståelse for facilitator rollen og dens facetter
 • Skal kunne reflektere over gruppeprocesser og gruppedynamik, og disses betydning for innovative processer og kreativ problemløsning
 • Skal have viden om udvalgte metoder til idégenerering, idéudvikling, idévisualisering og – vurdering

Færdigheder:

 • Skal kunne facilitere innovative processer og kreativ problemløsning
 • Skal kende til samt kunne vurdere, vælge og anvende forskellige facilitatortilgange og kreative værktøjer/metoder
 • Skal kunne planlægge og gennemføre en kreativ proces
 • Skal kunne påtage sig facilitatorrollen med dens facetter
 • Skal have procesforståelse

Kompetencer:

 • Skal kunne bringe fagets færdigheder i anvendelse i egen virksomhed / hverdag
 • Skal kunne udvikle og tilpasse teorier og metoder indenfor faciliteringsområdet til egen virksomhed / hverdag
 • Skal kunne udvikle egen praksis og egen profil i relation til facilitatorrollen
 • Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv samt i forhold til egen praksis

Indhold:

 • Facilitering som fagdisciplin
 • Ledelse af innovative processer
 • Procesforståelse / divergente og konvergente processer 
 • Facilitatoren’s værktøjskasse
 • Facilitatorrollens facetter
 • Gruppeprocesser og gruppedynamik
 • Kreative metoder og værktøjer til idégenerering, idéudvikling, idévisualisering og idévurdering
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.