Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Faglig ledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Understøt den professionelle opgaveløsning med faglig udvikling og ledelse

 • Lær at indsamle data til at forstå organisationens kompetencemæssige status og skab grundlag for at lede den professionelle udvikling.
 • Sæt udviklingsmål og understøt opgaveløsningen via kommunikation og feedback.
 • Identificer behov for udvikling både hos dig selv og i organisationen.

Hvordan skaber du den mest kompetente organisation, der kan løse opgaver professionelt og effektivt? Det kræver redskaber og færdigheder til at forstå den kompetencemæssige status og udviklingsbehovene i organisationen. Dem får du på modulet i faglig ledelse.

For at udvikle en organisation effektivt, må du først kende udgangspunktet. På modulet Faglig ledelse lærer du blandt andet at indsamle data om den faglige udvikling og organisationens kompetencemæssige status. Det øjebliksbillede kan give dig og resten af ledelsen en retning for den faglige udvikling, som vil understøtte opgaveløsningen. Du vil lære at understøtte den faglige udvikling på flere måder. Det kan for eksempel være ved at fastlægge udviklingsmål eller gennem feedback til kolleger og medarbejdere.

Du bliver ikke bare klædt på til at finde de kompetencemæssige muligheder for udvikling. Du lærer også at kulturudvikle din organisation, så den faglige udvikling og de faglige kompetencer kommer på dagsordenen hos både kolleger, medarbejdere og andre interessenter. 

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Hvordan du udvikler en fagligt kompetent organisation, som kan løse opgaver professionelt.
 • Lær at finde områder, som trænger til et kompetenceløft, og som kan være med til at styrke opgaveløsningen.
 • Inddrag medarbejdere, kolleger eller andre interessenter i den professionelle opgaveløsning gennem feedback og fastlæggelse af udviklingsmål.
 • Bliv bedre til at identificere dine egne og organisationens udviklingsbehov inden for faglig ledelse.

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Du vil gerne styrke organisationens professionelle opgaveløsning. Det lærer du på dette modul, hvor du arbejder med medarbejderes og kollegers professionelle opgaveløsning gennem blandt andet feedback og fastlæggelse af udviklingsmål.
 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

Det er formålet, at den studerende kan: 

 • Tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne lede den professionelle opgaveløsning. Herunder faglig udvikling, ledelse af den faglige kvalitet og ledelse af de relationer og personer, der løser de faglige opgaver.

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende skal have viden om og forståelse af: 

 • særlige opgaver, der knytter sig til faglig ledelse baseret på teori, metode og praksis. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • indsamle data om den faglige udvikling og organisationens kompetencemæssige status med henblik på at skabe grundlag for ledelse af den professionelle udvikling i egen ledelsesmæssige kontekst. 
 • kunne kommunikere retningen for den professionelle opgaveløsning og gennem feedback og fastlæggelse af udviklingsmål understøtte opgaveløsningen. 

Kompetencer 

Det er målet, at den studerende kan: 

 • kulturudvikle og lede den faglige udvikling sammen med kolleger, medarbejdere og andre aktører i feltet. 
 • identificere egne og organisationens udviklingsbehov inden for faglig ledelse.