Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Styrk din tilgang til drift og udvikling i den offentlige sektor på myndighedsområdet 

 • Bliv klædt på til rollen som leder og koordinator med ny viden, teori og metoder.
 • Få fagligt overblik over myndighedsområdet, og de forskellige hensyn, der ofte kan være.

Som mellemleder, faglig konsulent eller koordinator er du ofte både tæt på praksis og forstår de organisatoriske og ledelsesmæssige behov og værdier. Men du mangler måske perspektiver, når de modsatrettede hensyn opstår i hverdagen eller kan miste overblikket i de komplekse problemstillinger? Med dette modul styrker du din faglig tilgang til din opgave med nye metoder og teorier.

For at styrke dit arbejde med de komplekse problemstillinger vil du få overordnet praktisk viden om politiske processer, lovarbejde, økonomistyring, forvaltningsstrukturer og samspillet mellem dem. Med den viden kan du lettere rammesætte dit eget og dine medarbejderes arbejde. Og din drift og udvikling af myndighesarbejdet bliver mere holistisk. 

En anden vigtig kompetence, som du vil lære på modulet, er at formidle de processer og samarbejdet, som foregår. Både for at styrke samarbejdet med borgere og deres netværk, men også for at skabe bedre og mere helhedsorienteret tværprofessionelt og tværsektorielt arbejde.

Modulet vil styrke din daglige ledelse og gøre dig i stand til bedre at understøtte fagprofessionelle, men du vil også styrke det overordnede arbejde med at udvikle myndighedsområdet.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Forstå den offentlige sektors struktur, og hvordan du indgår i den 
 • Lær om juridisk og økonomistyringens betydning for myndighedsfunktionen
 • Få en indføring i procesfacilitering, faglig ledelse og koordinering   
 • Lær at analysere udviklings- og implementeringsprocesser
 • Bliv klædt på til at facilitere tværprofessionelt og tværsektorielt helhedsorienteret arbejde med borgere
 • Forstå de etiske overvejelser i myndighedsarbejdet.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er både for dig der arbejder som faglig leder, socialfaglig koordinator, faglig konsulent, tovholder, ambassadør, myndighedsleder eller lignende. Arbejdsfeltet er bredt, men fælles for dem der får gavn af dette modul er, at de skal agere i en ledende eller koordinerende rolle i myndighedsfeltet.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
At den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer, der gør den studerende i stand til at varetage faglig ledelse, sparring, udvikling og facilitering i relation til fagprofessionelle, der arbejder i en myndighedsfunktion. Dette i et horisontalt og vertikalt samarbejde med fokus på borgeren.   

Viden

 • Skal have forskningsmæssig viden om den offentlige sektors beskaffenhed og styring; politiske processer, lovarbejde, økonomistyring, forvaltningsstrukturer og samspillet dem i mellem.
 • Skal reflektere over retskildernes samt forandrings- og implementeringsprocessers betydning for myndighedsfunktionen.

Færdigheder

 • Kan formidle, analysere og facilitere implementeringsprocesser i myndighedsarbejdet, herunder løbende kvalitetssikring og opfølgning.
 • Kan analysere, facilitere og lede drift og udvikling af myndighedsarbejdet.
 • Kan rammesætte, støtte koordinering af og facilitere helhedsorienteret socialt arbejde med borgere. 

Kompetencer

 • Kan håndtere faglig ledelse og koordination af tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdsprocesser med fokus på borgerens perspektiv og en etisk tilgang.
 • Kan understøtte fagprofessionelle i udviklingen af lokal praksis.