Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Inkluderende indsatser

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i ungdomspædagogik

ECTS: 10

Tilmeld

Få forståelse for, hvordan unge oplever inklusion og eksklusion 

 • Planlæg og iværksæt indsatser, som skaber inklusion og modvirker eksklusion. 
 • Forstå, hvordan inkluderende og ekskluderende mekanismer fungerer. 

Vi vil alle gerne høre til og føle os som en del af noget sammen med andre. Særligt i de unge år kan det at føle sig inkluderet eller ekskluderet have en stor betydning for, hvordan den unge opfatter sig selv og sine muligheder.  

Derfor er det vigtigt, at du, som har med de unge at gøre til daglig eller i fritidstilbud, forstår, hvordan inklusion og eksklusion kan komme på spil. Og hvad du kan gøre for at få alle med og til at føle, at de hører til.  

Det kræver, at du ved, hvad der er på spil blandt de unge, og at du kan se, hvordan både inkluderende og ekskluderende mekanismer fungerer. På modulet Inkluderende indsatser får du indsigt i teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering med fokus på de unge. Du for en forståelse for, hvordan inklusion og eksklusion hænger sammen på forskellige niveauer: Samfundsmæssigt og på institutions- og individniveau.  

Med den viden bliver du i stand til at planlægge og sætte inkluderende indsatser i værk i samarbejde med de unge, kolleger og andre samarbejdspartnere.   

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Centrale teorier og begreber om inklusion og eksklusion særligt blandt unge. 
 • At identificere inkluderende og ekskluderende mekanismer i praksis. 
 • At vurdere, begrunde og evaluere pædagogiske aktiviteter i forhold til inklusion. 
 • At tage initiativ og sætte gang i indsatser, som fremmer inklusion. 

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til dig, som arbejder i fritids- og ungdomsklubber, opholdssteder og kommunale institutioner med unge eller som opsøgende medarbejder og SSP-medarbejder. Men alle, som arbejder med unge, kan få glæde af uddannelsen.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:  

Kompetencemål 

Det er målet, at den studerende gennem integration og praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at: 

 • medvirke i planlægningen og iværksættelse af inkluderende indsatser i samarbejde med de unge, kolleger og øvrige samarbejdspartnere. 
 • arbejde udviklingsorienteret i forhold til inklusion. 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:  

Viden 

 • have viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i et ungeperspektiv. 
 • have indsigt i sammenhæng mellem inklusion og eksklusion på samfundsmæssigt, institutions- og individniveau. 
 • have forståelse for medborgerskabet og dets betydning på samfunds-, institutions- og individniveau. 

Færdigheder 

 • kunne identificere inkluderende og ekskluderende mekanismer i praksis. 
 • kunne vurdere, begrunde og indgå i evaluering af den pædagogiske indsats i et inkluderende perspektiv.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve.