Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Institutionsledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmodul Diplom i Ledelse

Tilmeld

Skab synergi som leder af en offentlig institution med hensyntagen til forskellige professioner

 • Bliv en bedre formidler af institutionens organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger til forskellige fag-professionelle medarbejdere. 

Som leder af en offentlig institution befinder du dig ofte i et krydsfelt af mange forskellige professioner og forståelser af praksis. På dette modul lærer du at tage højde for de implicitte og eksplicitte logikker og forståelser, som fag-professionelle medarbejdere ofte har. Dermed kan du både styrke din egen ledelsespraksis og institutionens interne samarbejde og drift.  

På modulet får du præsenteret en række teorier og modeller om institutionsledelse, som du får mulighed for at vurdere i forhold til problemstillinger fra din egen praksis som leder. Du skal, som en del af modulet, udvælge relevante løsningsmodeller og reflektere over, hvordan du som leder kan styrke det institutionsfaglige og tværfaglige samarbejde til gavn for driften og udviklingen af institutionen.  

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at varetage rollen som leder af den offentlige institution under hensyntagen til forskellige professioner. 
 • Få flere teorier og modeller om institutionsledelse og ledelse af fagprofessioner. 
 • Lær hvordan du vurderer teorier og modeller om institutionsledelse og ledelse af fagprofessioner i forhold til problemstillinger fra egen praksis samt begrund og udvælg relevant løsningsmodel/-teori i forhold hertil. 
 • Bliv bedre til at formidle institutionens organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger til forskellige fag-professionelle medarbejdere/medarbejdergrupper. 
 • Hvordan du indgår i og leder det institutionsfaglige og tværfaglige samarbejde om drift og udvikling af egen institution. 

Modulet er et af valgmodulerne på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder med ledelse i en offentlig institution, og som gerne vil have flere værktøjer til at skabe synergi og samarbejde i fag-professionelle grupper. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Varetage rollen som leder af den offentlige institution under hensyntagen til forskellige professioner. 
 • Opsætte mål for læringsudbytte. 

 

Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Teorier og modeller om institutionsledelse og ledelse af fagprofessioner. 

 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til: 

 • Reflekteret at kunne vurdere teorier og modeller om institutionsledelse og ledelse af fagprofessioner i forhold til problemstilling fra egen praksis samt kan begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori i forhold hertil. 
 • At formidle institutionens organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger til forskellige fagprofessionelle medarbejdere/medarbejdergrupper. 

 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Indgå i og lede det institutionsfaglige og tværfaglige samarbejde om drift og udvikling af egen institution.