Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kommunalret

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 5

Fagområde: Jura

Tilmeld

Få viden om kommunalret og dens konkrete anvendelse i dit arbejde

 • Bliv introduceret til kommunalret som fagområde, eller få opdateret din viden på området.
 • Få indsigt i domme, ombudsmandsudtalelser og administrativ tilsynspraksis inden for kommunalret.

Kommunalret påvirker i høj grad, hvordan al forvaltning og administration foregår i kommunerne. Med dette modul får du indsigt i det kommunalretslige grundlag. På den måde kan du få opdateret din professionelle praksis eller være med til at udvikle den i din organisation.

På modulet vil du beskæftige dig med centrale dele af kommunalretten. Det drejer sig især om kommunernes organisation og regelgrundlag, kommunalfuldmagten samt reglerne om tilsynet med kommunerne. Du vil også få indsigt i domme, ombudsmandsudtalelser og administrativ tilsynspraksis for at være ajour med den nuværende best-practice på området.

Som en del af modulet vil du få overblik over, hvor din egen viden eventuelt skal suppleres. Derfor vil du både kunne indgå i samarbejde med ikke-specialister eller fagfæller samt inddrage eksperter i løsningen af mere komplekse problemstillinger.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du håndterer komplekse kommunalretlige problemstillinger.
 • Hvordan du kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med din viden om kommunalret.
 • Hvordan du begrunder og udvælger relevante løsningsmodeller til løsning af kommunalretlige problemstillinger.
 • Indsigt i kommunalrettens regelgrundlag, grundbegreber og praksis herunder domme, ombudsmandsudtalelser og administrativ tilsynspraksis.
 • Viden om, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der gerne vil have bedre forståelse for kommunalret i relation til din egen daglige og faglige praksis. Du har allerede erfaring med forvaltning og administration, men vil gerne have en bedre forståelse for det retsgrundlag, som den udføres på.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Modulets formål er at give den studerende et indgående kendskab til de vigtigste kommunalretlige regler og grundsætninger, således at den studerende kan tage stilling til og formidle kommunalretlige spørgsmål. 

Indhold 
Den studerende vil i løbet af undervisningen komme til at beskæftige sig med centrale dele af kommunalretten. Det drejer sig især om kommunernes organisation og regelgrundlag, kommunalfuldmagten samt reglerne om tilsynet med kommunerne. 

Læringsmål 

Viden 
Den studerende skal 

 • have viden om kommuners formelle organisation 
 • have viden om kommunalrettens regelgrundlag, grundbegreber og praksis, herunder domme, ombudsmandsudtalelser og administrativ tilsynspraksis 
 • kunne forstå og reflektere over kommunalfuldmagten og dens grænser 

Færdigheder
Den studerende skal 

 • kunne anvende relevante kommunalretlige retskilder 
 • kunne vurdere de retlige rammer for kommunalbestyrelsens virke 
 • kunne vurdere kommunalfuldmagtens grænser samt begrunde og vælge relevante løsninger 
 • kunne identificere, begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller til løsning af kommunalretlige problemstillinger 
 • kunne formidle kommunalretlige problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister 

Kompetencer
Den studerende skal 

 • kunne håndtere komplekse kommunalretlige problemstillinger 
 • kunne indgå med grundlæggende kommunalretlig viden i fagligt og tværfagligt samarbejde 
 • kunne identificere egne behov for ajourføring af viden 
 • kunne identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.