Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kommunikation og organisation

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at foretage reflekterede kommunikative valg i en organisatorisk kontekst

 • Lær hvordan du omsætter kommunikationsprocesser operationelt i ledelsespraksis. 

Er du tydelig nok i din kommunikation som leder, og ved du hvilke kommunikationsopgaver, der bedst når organisationens mål og værdier? Med modulet

Kommunikation og organisation får du systematiseret teorier og begreber i forhold til kommunikation og organisation, så du kan bruge dem i din daglige praksis. 

Få en udvidet forståelse for de problemstillinger, som du kan løse kommunikativt i organisationen, samt nye metoder til at styre og lede kommunikationsprocesser i din organisation. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om teorier og begreber relateret til kommunikation og organisation. 
 • Lær de mange betydninger af kommunikationsmetoder, -processer og -koncepter organisatorisk og samfundsmæssigt. 
 • Forstå hvordan du iagttager og indsamler empiri om kommunikative og organisatoriske problemstillinger samt anvender og begrunder valg af metoder i ledelsesmæssig praksis på reflekteret vis. 
 • Lær at identificere og perspektivere kommunikationsopgaver i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier. 
 • Lær at styre og lede kommunikationsprocesser professionelt.  

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der til daglig arbejder som leder, og som gerne vil have en holistisk forståelse af betydningen og anvendelsen af kommunikation. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
At den studerende i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelseskommunikative processer i en organisatorisk kontekst. 


Mål 
Viden og forståelse 

 • Skal have viden om forskellige perspektiver, teorier, begreber og metoder om ledelse, kommunikation og organisation. 
 • Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier om ledelse, kommunikation og organisation. 
 • Skal kunne reflektere over teoriers, begrebers og metoders forskellige betydninger og anvendelse på såvel samfundsmæssigt som organisatorisk niveau. 

 

Færdigheder 

 • Skal kunne iagttage og indsamle empiri om ledelse, kommunikation og organisation samt relatere denne til udvalgte dele af egen ledelsesmæssig praksis og organisatoriske kontekst på en relevant måde. 
 • Skal kunne vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder om ledelse, kommunikation og organisation i forhold til empirien og egen ledelsesmæssige kontekst og praksis. 


Kompetencer 

 • Skal kunne relatere egen ledelsesmæssig praksis og kontekst til de centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse, kommunikation og organisation. 
 • Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven og formidle dem på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.


Indhold 

 • Teorier om ledelseskommunikation og organisation – begrebsforståelser. 
 • Kommunikationsmetoder og koncepter til at fremme refleksion, læring, kreative og innovative processer samt organisationsudvikling. 
 • Kommunikationsmetoder og koncepter til; konstruktiv konflikthåndtering, konstruktiv magthåndtering, vanskelige samtaler, kreative og innovative samtaler.