Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kommunikation og teamrelationer

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 10

Tilmeld

Sæt fokus på relationerne og kommunikationen i din projektledelse

 • Få nye teorier, metoder og tilgange til dit arbejde som projektleder 
 • Styrk samarbejde med viden om konflikthåndtering og motivation i teams

Du kan ikke lede projekter uden at arbejde professionelt med kommunikation og relationer. Derfor er modulet ”Kommunikation og teamresultater” en obligatorisk del af Diplomuddannelse i Projektledelse. Modulet vil styrke dig i rollen som projektleder og give dig nye metoder til at arbejde med kommunikation og relationer med både teammedlemmer, ledere og samarbejdspartnere.

På modulet vil du indledningsvis stifte bekendtskab med en række teorier, metoder og tilgange til at styrke kommunikation og relationer i teams og i projekter. Denne viden vil du få omsat til praksis, når du arbejder med praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger. Det kan for eksempel være motivation af medlemmer i projektgruppen eller organisationen, som du arbejder i. På den måde kan du omsætte din nye viden til praksis i dit nuværende eller fremtidige arbejde.

Kommunikation og relationsarbejde handler i bund og grund om at gøre alle i teamet til medspillere. Efter dette modul vil du kunne opbygge det bedst mulige hold til dine projekter.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær en række teorier og metoder inden for kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering, som du kan anvende i dit arbejde som projektleder.
 • Hvordan du skaber engagement og motivation i projektteamet og organisationen.
 • Lær at understøtte udviklingen af kommunikation og teamrelationer i din organisation.
 • Få konkrete værktøjer og tilgange som for eksempel forandringskommunikation og effektiv mødeledelse.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der gerne vil udvikle din rolle som projektleder og arbejde med kommunikation og relationer i projektteamet.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Modulets overordnede formål er at skærpe de studerendes forståelse af deres rolle som projektledere og deraf følgende ansvar for at få samarbejdet og kommunikationen mellem projektdeltagere i projektteamet samt andre væsentlige interessenter til at fungere optimalt, således at de bliver medspillere i forhold til projektet. Dette sker ved at giver de studerende indsigt og træning i brugen af værktøjer, teorier og metoder til analyse og håndtering af udfordringer indenfor kommunikation og teamsamarbejde.

Læringsmål:
Viden og forståelse:

 • Skal have viden og forståelse for teorier, metoder og værktøjer i relation til faget kommunikation og teamrelationer og skal kunne reflektere over deres anvendelse i praksis samt anvende korrekt fagterminologi.
 • Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og reflektere over teorier og metoder i relation til faget kommunikation og teamrelationer

Færdigheder:

 • skal kunne vurdere, udvælge samt begrunde valg af teorier, metoder og værktøjer, der bedst
 • understøtter udviklingen af kommunikation og teamrelationer
 • skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger indenfor kommunikation og teamrelationer - både skriftligt og mundtligt - på en professionel måde.
 • skal kunne iagttage og indsamle empiri på en relevant måde ifht en udvalgt problemstillinger indenfor faget.

Kompetencer:

 • skal kunne skabe udvikling for sig selv, den enkelte projektdeltager, projektgruppen og organisationen indenfor kommunikation og teamrelationelle tematikker.
 • skal kunne perspektivere, diskutere, udvikle og tilpasse anvendte teorier og metoder indenfor kommunikation og teamrelationer ifht egen praksis
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.