Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kommunikation (Sundhedsfaglig diplom)

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler: SD i Professionspraksis, Valgmoduler: Sundhedsfaglig Diplom, Valgmoduler: SD i Borgernær sundhed, Valgmoduler: SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse, Valgmoduler: SD i sundhedsfremme og forebyggelse

Tilmeld

Bliv bedre til at kommunikere komplekse sundhedsfaglige problemstillinger  

 • Skab bedre kommunikation til både kolleger og borgere eller patienter.  
 • Få indsigt i og forståelse for den kompleksitet, som er en del af sundhedsfaglig kommunikation. 

Som fagprofessionel i sundhedssystemet ved du, at kommunikation spiller en vigtig rolle i din hverdag. Hvad enten det gælder kommunikation mellem kolleger, mellem dig og borgeren eller patienten eller mellem en studerende og en sundhedsprofessionel, kan der let opstå misforståelser. For ofte er sundhedsfaglige problemstillinger komplekse. 

På modulet Kommunikation styrker du din evne til at kommunikere med forskellige mennesker om komplekse sundhedsfaglige problemstillinger. Du får indblik i teorier og metoder og relaterer dem til sundhedsfaglig kommunikation i din hverdag. Og vi træner både mundtlig og skriftlig formidling.  

Det vil styrke dig i mødet med patienter eller borgere samt andre sundhedsprofessionelle i dit daglige arbejde. 

Det lærer du på modulet: 

 • Kommunikationsteori. 
 • Mundtlig, skriftlig og nonverbal kommunikation. 
 • Kommunikation i samarbejdsrelationer. 
 • Kulturelle aspekters betydning for kommunikation. 
 • Webkommunikation.

Modulet er et valgfrit modul på:

Modulet kan også taget selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre ansatte i sundheds- og socialsektoren.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:  

Viden  

 • har viden om og kan reflektere over den kompleksitet, der ligger indlejret i kommunikationen i en sundhedsfaglig kontekst. 
 • har viden om og kan reflektere over teorier og metoder, der belyser kommunikative problemstillinger og handlemuligheder inden for det sundhedsfaglige arbejde.  

Færdigheder  

 • kan beskrive, dokumentere og formidle kommunikative problemstillinger og handlemuligheder inden for det sundhedsfaglige arbejde.  
 • kan anvende og formidle teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i sundhedssektoren samt analysere og vurdere.  
 • kan opstille, begrunde og formidle handlingsforslag til samt perspektivere kommunikation i praksis.  
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur og undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for kommunikation.  

Kompetencer  

 • kan håndtere kommunikative problemstillinger.  
 • kan indgå i udviklings- og forandringsprocesser, der vedrører kommunikation i sundhedssektoren.  

Indhold  

 • Kommunikationsteori.  
 • Mundtlig formidling. 
 • Skriftlig formidling. 
 • Kommunikation i samarbejdsrelationer.  
 • Kulturelle aspekters betydning for kommunikation.  
 • Non-verbale perspektiver på kommunikation.  
 • Webkommunikation.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve.