Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i projektledelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler på Diplom i projektledelse

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Forstå den agile tilgang til projektledelse og lær at arbejde agilt som projektleder

 • Lær om forskellige konsulentkompetencer og deres anvendelse
 • Forstå hvordan roller, kontekst og proces påvirker din rolle som konsulent

Et ordsprog lyder: Hvis du kun har en hammer, så ser du alle problemer som et søm. Derfor er det smart, at du udvikler din værktøjskasse som projektleder, så du kan bruge den rigtige tilgang til den opgave, som du skal løse. Det vil du lære på dette modul med udgangspunkt i procesforståelse og konsultative metoder.

Lige meget om du arbejder på individ- eller gruppeniveau, så skal du først afklare din funktion i det givne projekt, den aktuelle kontekst og i forhold til andre roller. Det vil du lære på modulet, hvor du samtidig udvikler en forståelse for relevante videnskabsteoretiske begreber, som du kan bruge til at gribe dit arbejde an med. Om du arbejder med udviklingsprocesser for virksomheder eller mere personlig coaching eller motivation, så får du en alsidig værktøjskasse, som vil kunne bruges på mange af de opgaver, du møder som projektleder.

Ved modulets afslutning vil du have bedre forståelse for dine egne stærke og mindre stærke sider i forhold til de forskellige individuelle og teambaserede tilgange, som du kan arbejde med. Og du vil kunne styrke din faglige udvikling i den retning, som du ønsker.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at afklare din konsulentfunktion i relation til roller, kontekst og processer
 • Få indsigt i relevante videnskabsteoretiske grundbegreber
 • Udvikl en række metoder og procesværktøjer til udvikling af personlige kompetencer både på individ- og gruppeniveau
 • Hvordan du arbejder praktisk med virksomhedsbaseret udviklingsproces ved hjælp af aktionslæringsforløb
 • Lær at arbejde med personlig faglig udvikling med fokus på selvledelse, motivation og work-life balance

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i projektledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du har allerede erfaring som projektleder eller med projektstyring, men vil gerne have flere værktøjer til din rådighed som leder. Det vil du få på dette modul, hvor du arbejder både med individuelle og gruppebaserede tilgange og metoder.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder om konsulentkompetencer på individ- og gruppeniveau. Det skal ske ved, at den studerende med udgangspunkt i øget viden om egne stærke og mindre stærke sider lærer at identificere konsulentrollens kompetencer primært indenfor procesforståelse og konsultative metoder. Desuden er det målet at give den studerende viden om praktisk anvendelse af teorier og metoder, der er centrale for at etablere et udviklingsforløb på individ- og gruppeniveau.

Læringsmål:
Viden og forståelse:

 • Viden om og evne til at reflektere over teorier om og metoder til at forstå konsulentfunktionen og den konsultative rolle
 • Forståelse for videnskabsteoretiske principper i den konsultative praksis
 • Viden om og kendskab til udviklingsforløb i form af rådgivning, supervision, mentoring og coaching.
 • Forståelse for betydningen af den kulturelle kontekst i relation til forandrings- og udviklingsprocesser

Færdigheder:

 • Skal kunne planlægge og facilitere individ- og gruppeudviklingsprocesser.
 • Evne at involvere deltagere i et konkret udviklingsforløb samt målgruppens anerkendelse af behov for konsultative metoder
 • Skal kunne beherske afklarings- og kontaktfasen, kortlægnings- og undersøgelsesfasen, planlægnings- og håndteringsfasen samt evaluerings- og afslutningsfasen i relation til udviklingsprocesser

Kompetencer:

 • Skal kunne udarbejde strategier til udvikling af egne personligt faglige kompetencer
 • Skal kunne dokumentere og evaluere lærings- og udviklingsprocesser hos målgruppen
 • Evne til at indgå i aktionslæring, formidling samt refleksion over egen læring

Indhold:

 • Afklaring af konsulentfunktioner i relation til roller, kontekst og processer
 • Indsigt i relevante videnskabsteoretiske grundbegreber
 • Metoder og procesværktøjer til udvikling af personlige kompetencer både på individ- og gruppeniveau
 • Praktisk arbejde med virksomhedsbaseret udviklingsproces ved hjælp af aktionslæringsforløb
 • Arbejde med personlig faglig udvikling med fokus på selvledelse, motivation og work-life balance
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller gruppeeksamen.