Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kvalitetsudvikling og evaluering

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at identificere, definere, beslutte og begrunde ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med kvalitetssikring, -udvikling og evaluering.

 • Udvikl kvalitetsindsatsen i praksis med nye metoder, analyser og refleksion. 

Stor variation i kvalitet sker sjældent, fordi dine medarbejdere ikke vil yde deres bedste. Det sker oftere, fordi kvalitetssikringen, -udviklingen eller evalueringen er gået i stå eller ikke fungerer. Med modulet Kvalitetsudvikling og evaluering får du værktøjerne og forståelsen til at sikre kvaliteten som leder. 
Styrk din organisation med de nyeste metoder, teorier og analyser inden for kvalitetssikring, -udvikling og evaluering. Med udgangspunkt i din daglige praksis som leder, får du erfaring med kvalitetsarbejde og den udvikling, planlægning og styring, som er nødvendig for at evalueringsforløb bliver succesfulde i din organisation. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Teorier, metoder og modeller for kvalitetssikring, -udvikling og evaluering, og du lærer samtidig at reflektere over deres betydning i et organisatorisk perspektiv. 
 • Udarbejdelse, planlægning og styring af evalueringsforløb ud fra indsamlet empiri vedrørende kvalitetsarbejde samt at begrunde valg af metoder og modeller. 
 • Hvordan du arbejder med ledelse af kvalitetsmetoder, analyser og refleksioner med henblik på at udvikle kvalitetsindsatsen i praksis. 
 • Lær at identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til kvalitetsudvikling. 

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der til daglig arbejder med kvalitetssikring, og for dig som vil styrke organisationen med nye metoder til udvikling og evaluering af kvalitetssikring. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Identificere, definere, tage stilling til og begrunde ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med kvalitetssikring, -udvikling og evaluering samt begrunde handlemuligheder. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • Teorier, metoder og modeller for kvalitetssikring, -udvikling og evaluering samt kan reflektere over deres betydning i et organisatorisk perspektiv. 

Færdigheder 

 • Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 
 • Udarbejde, planlægge og styre evalueringsforløb ud fra indsamlet empiri vedrørende kvalitetsarbejde samt begrundede valg af metoder og modeller. 


Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Arbejde med ledelse af kvalitetsmetoder, analyser og refleksioner med henblik på at udvikle kvalitetsindsatsen i praksis. 
 • Kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til kvalitetsudvikling.