Gå til hovedindhold

Læring og kompetenceudvikling

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Tilmeld

Få nye ledelsesmæssige værktøjer, så du kan planlægge og realisere organisationens kompetenceudvikling 

 • Afdæk og igangsæt læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere. 
 • Brug teknologi til at understøtte læring og kompetenceudvikling. 
 • Facilitér individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse med organisationens mål og kerneopgave. 

Vil du have en nøglerolle i forhold til at holde dine medarbejdere og kolleger opdateret med kompetencer og skabe løbende læring? Med udgangspunkt i din erfaring og viden om din egen organisation, lærer du på modulet Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2 at facilitere læringsforløb og kompetenceudvikling, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling. 

På dette modul får du den fornødne teoretiske og metodiske forståelse til at lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb målrettet, så din organisation kommer i mål med sin opgaveløsning. 

Modulet er praktisk orienteret, og du vil arbejde med relevante problemstillinger og cases samt inddrage erfaringer og udfordringer fra din egen organisation. 

Modulet er et valgmodul i Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt.  

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du leder lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så de har ønsket effekt for organisationens opgaveløsning. 
 • Få nye ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på læring og kompetenceudvikling. 
 • Hvordan du skaber og udvikler læringsforløb og kompetenceudvikling i samarbejde og samspil med medarbejdere og ledelse. 
 • Lær at inddrage medarbejderes læringsønsker og -behov i forhold til organisationens opgaveløsning.
Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der er daglig leder i en privat eller offentlig virksomhed - eller som drømmer om at blive det. 

Adgangskrav 

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Det står der i studieordningen

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling. 

Mål for læringsudbytte 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af 

 • teorier og metoder om læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling samt kan reflektere over betydningen heraf for organisationens opgaveløsning. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at 

 • anvende teknologier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber. 
 • lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så det har en ønsket effekt for organisationens opgaveløsning. 

Kompetence 

Det er målet, at den studerende kan 

 • sætte mål for, designe, igangsætte og facilitere individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse med organisationens mål og kerneopgave. 
 • identificere og inddrage medarbejderes læringsønsker og -behov i forhold til organisationens opgaveløsning. 

Vær opmærksom på

Diplomuddannelsen i ledelse har fået ny studieordning pr. 1.8.2018. Her er de tidligere seks obligatoriske moduler á hver 5 ECTS-point slået sammen til tre obligatoriske moduler á hver 10 ECTS-point. Hvis du derfor allerede har taget et af disse 5 ECTS-moduler, skal du tilmelde dig det modul, du mangler, for at opnå de 10 ECTS-point. Hvis du ikke allerede har taget et 5 ECTS-modul, skal du i stedet blot tilmelde dig et af de tre moduler på 10 ECTS-point.

Modulerne på 5 ECTS-point hænger således sammen:

 • Lederkommunikation og Professionelt lederskab
 • Den professionelle relation og Læring og kompetenceudvikling
 • Organisation og processer og Styring og strategi